IOM:n globaaleja tilastoja
Siirtolaisten avustettuja vapaaehtoisia paluita vuodesta 1979
1,7 milj.
Ihmiskaupan uhreja avustettu 90-luvun puolivälistä
100 000
Maita tuettu COVID-19:n vastaisissa toimissa ja pandemiaan reagoinnissa vuonna 2020
140
Maita tuettu IOM:n kehitysrahastosta
122

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) tarjoaa tukea siirtolaisuuspolitiikan kehittämiseen, on mukana kehittämässä globaalia siirtolaisuuspolitiikkaa, työskentelee muuttoliikkeen sujuvoittamiseksi ja tarjoaa asiantuntijuutta siirtolaisuuteen liittyvissä aiheissa, kuten työperäinen siirtolaisuus, kehitys ja siirtolaisuus, ihmiskaupan vastainen työ, avustettu vapaaehtoinen paluu, siirtolaisten terveys, haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten avustaminen, maahanmuutto ja rajanhallinta sekä muuttoliikkeiden hallinta.

Lisäksi IOM tukee kehitysrahastonsa kautta alueellisia ja globaaleja projekteja. Tämä sisältää projektien teknistä valvontaa, asiantuntijoiden palkkaamisen valvontaa sekä tarvittavien kumppanuuksien muodostaminen, esimerkiksi kumppanuudet valtioiden tai yksityisen sektorin edustajien kanssa.

Suomessa IOM tukee siirtolaisten kotoutumista, edistää kehitysyhteistyötä, avustaa ihmiskaupan uhreja sekä auttaa pakolaisten uudelleensijoittamisessa, perheiden yhdistämisessä ja siirtolaisten vapaaehtoisessa paluussa. IOM:n Suomen-toimisto hoitaa Suomen lisäksi toiminnan Ruotsissa ja Islannissa.