Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) Suomessa työskentelee siirtolaisten, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa monenlaisten siirtolaisuuteen liittyvien asioiden parissa. IOM:n Suomen-toimisto tukee siirtolaisten kotoutumista, edistää kehitysyhteistyötä, avustaa ihmiskaupan uhreja sekä auttaa pakolaisten uudelleensijoittamisessa, perheiden yhdistämisessä ja siirtolaisten vapaaehtoisessa paluussa. IOM:n Suomen-toimisto hoitaa Suomen lisäksi toiminnan Ruotsissa ja Islannissa. Lue lisää IOM:sta Suomessa .
 

Globaali IOM

Vuonna 1951 perustettu IOM on osa YK:ta ja johtava hallitustenvälinen organisaatio siirtolaisuuden alalla.

IOM on sitoutunut edistämään inhimillistä ja hyvin hallittua muuttoliikettä kaikkien hyödyksi tarjoamalla palveluja ja neuvoja hallituksille ja siirtolaisille. IOM:llä on 175 jäsenvaltiota ja kahdeksalla muulla valtiolla on tarkkailijan asema. Toimistoja järjestöllä on 171 maassa. IOM tarjoaa tukea siirtolaisille ympäri maailmaa, kehittää tehokkaita vastauksia muuttoliikkeen muuttuvaan dynamiikkaan ja antaa neuvoja muuttoliikepolitiikasta ja -käytännöistä.

Organisaatio tekee yhteistyötä hallitusten, hallitustenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa parantaakseen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten resilienssiä. IOM työskentelee myös läheisesti hallitusten kanssa hallitakseen muuttoliikkeitä ja niiden vaikutuksia. Tämä työ sisältää operaatioita maailman monimutkaisimmissa hätätilanteissa.

IOM:n perustuskirjassa tunnustetaan yhteys muuttoliikkeen ja taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen välillä sekä ihmisten liikkumisvapaus.

IOM:n työ keskittyy seuraaviin kolmeen tavoitteeseen:

  • Henkien pelastaminen ja siirtolaisten suojeleminen: Tämän tavoitteen saavuttamiseksi IOM asettaa ihmisten turvallisuuden, arvokkuuden ja suojelun etusijalle maailman haastavimmissa kriisitilanteissa.
  • Ratkaisujen kehittäminen pakkosiirtymään joutuneille: Tähän tavoitteeseen vastatakseen IOM pyrkii vähentämään ilmastonmuutoksen, elinympäristöjen heikentymisen, konfliktien ja epävakauden riskejä ja vaikutuksia yhteisöille, jotka ovat joutuneet pakkosiirtymään tai vaarassa joutua pakkosiirtymään.
  • Säännösten mukaisen muuttoliikkeen mahdollistaminen: Tämän tavoitteen saavuttamiseksi IOM priorisoi kokonaisvaltaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia lähestymistapoja yhdistääkseen ihmisiä, tavaroita, palveluja, tietoa ja innovaatioita turvallisella tavalla.