Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) Suomessa työskentelee siirtolaisten, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa monenlaisten siirtolaisuuteen liittyvien asioiden parissa. IOM:n Suomen-toimisto tukee siirtolaisten kotoutumista, edistää kehitysyhteistyötä, avustaa ihmiskaupan uhreja sekä auttaa pakolaisten uudelleensijoittamisessa, perheiden yhdistämisessä ja siirtolaisten vapaaehtoisessa paluussa. IOM:n Suomen-toimisto hoitaa Suomen lisäksi toiminnan Ruotsissa ja Islannissa. Lue lisää IOM:sta Suomessa .
 

Globaali IOM

IOM on sitoutunut edistämään inhimillistä ja hyvin hallittua muuttoliikettä kaikkien hyödyksi. Se tekee niin tarjoamalla palveluja ja neuvoja hallituksille ja siirtolaisille. IOM:llä on 175 jäsenvaltiota, kahdeksalla muulla valtiolla on tarkkailijan asema, ja toimistoja järjestöllä on yli sadassa maassa.

IOM tekee töitä säännönmukaisen ja inhimillisen siirtolaisuuden puolesta, edistää kansainvälistä yhteistyötä muuttoliikekysymyksissä, auttaa etsimään käytännön ratkaisuja muuttoliikkeeseen liittyviin ongelmiin ja tarjoaa humanitaarista apua siirtolaisille, mukaan lukien pakolaiset ja maan sisällä pakenemaan joutuneet ihmiset.

IOM:n perustuskirjassa tunnustetaan yhteys muuttoliikkeen ja taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen välillä sekä ihmisten liikkumisvapaus.

IOM tekee töitä neljällä muuttoliikkeen hallintaan liittyvällä osa-alueella:

  • siirtolaisuus ja kehitys
  • muuttoliikkeen sujuvoittaminen
  • muuttoliikkeen säänteleminen
  • pakkosiirtolaisuus.

Näihin liittyen IOM edistää kansainvälistä siirtolaislainsäädäntöä, poliittista keskustelua siirtolaisuudesta, siirtolaisten oikeuksien suojelua, siirtolaisten terveyttä sekä gender-näkökulman huomioon ottoa siirtolaisuutta käsitellessä.