Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto edistää turvallista, hallittua ja sääntöjen mukaista siirtolaisuutta. Sen toiminta liittyy seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Turvallisten ja inhimillisten siirtymisten järjestäminen
  IOM:n Suomen-toimisto järjestää pakolaiskiintiössä ja perheenyhdistämisen kautta saapuvien pakolaisten matkustamisen Suomeen, Ruotsiin ja Islantiin viranomaisten päätösten perusteella. Lisäksi se tarjoaa apua siirtolaisille, jotka haluavat palata kotimaahansa Suomesta, Ruotsista tai Islannista. IOM:n Suomen-toimisto myös koordinoi mahdollisen uudelleenkotoutumistuen myöntämistä siirtolaisille paluun jälkeen. 

 2. Kotoutumisen tukeminen
  IOM:n Suomen-toimisto tukee siirtolaisten kotoutumista Suomeen, Ruotsiin ja Islantiin järjestämällä kulttuuriorientaatiokursseja ennen siirtolaisten saapumista maahan. Kursseilta osallistujat saavat yleistä tietoa uuden kotimaansa yhteiskunnasta ja kulttuurista. IOM:n Suomen-toimisto on järjestänyt myös kuntien asiantuntijoille koulutuksia vahvistamaan heidän ammatillista osaamistaan sekä tuottanut kotoutumiseen liittyviä opetus- ja oppimateriaaleja. 

 3. Ihmiskaupan vastainen työ
  IOM:n Suomen-toimisto tekee ihmiskaupan vastaista työtä avustamalla uhriksi joutuneita palaamaan turvallisesti lähtömaahansa. Järjestö on myös lisännyt tietoisuutta ihmiskaupasta järjestämällä useita koulutuksia ja tuottamalla oppimateriaaleja sosiaalityöntekijöille ja muille asiantuntijoille. 

 4. Siirtolaisuus ja kehitys
  IOM:n Suomen-toimisto koordinoi somalidiasporaan kuuluvien ammattilaisten väliaikaisia, maan koulutus- ja terveyssektorin uudelleenrakentamiseen liittyviä toimeksiantoja Somaliassa. 

 5. Tiedon jakaminen
  Siirtolaisten avustamisen lisäksi IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa erilaisista siirtolaisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyvistä aiheista viranomaisille ja suurelle yleisölle.

Lyhyt historiikki

Suomi on ollut Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) jäsenmaa vuodesta 1991 lähtien. Suomen valtion hyväksymän sopimuksen mukaisesti IOM perusti Baltian ja Pohjoismaiden alueellisen toimistonsa Helsinkiin vuonna 1993. Heinäkuussa 2005 IOM:n Helsingissä sijaitsevan toimiston mandaatti laajeni kattamaan myös Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Moldovan ja Ukrainan.
 
Vuonna 2011 toteutetun IOM:n globaalin rakennemuutoksen jälkeen IOM:n Suomen-toimisto oli edelleen vastuussa monenlaisista siirtolaisuuteen liittyvistä toimista Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa. Toimisto jatkoi myös IOM:n Viron- ja Tanskan-toimistojen toiminnan tukemista ja hallinnoi IOM:n Pohjoismaiden resursseja. Samalla Brysselin ja Wienin aluetoimistot ottivat vastuun muista maista, jotka aiemmin kuuluivat IOM:n toimistolle Suomessa.

Vuodesta 2022 alkaen IOM:n Suomen-toimisto hoitaa edelleen projektitoiminnan Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa IOM:n Tanskan-toimiston vastatessa Pohjoismaiden toiminnan resurssien hallinnoinnista.

LUE LISÄÄ IOM:N SUOMEN-TOIMISTON TYÖN ERI OSA-ALUEISTA