Migration for Development in Africa (MIDA) -ohjelma käynnistyi Somaliassa vuonna 2008. Ensimmäiset somaliadiasporaan kuuluvat ammattilaiset lähtivät työtehtäviin vuonna 2009. MIDA Somalia -ohjelman kokonaistavoitteena on vahvistaa valtion instituutioiden kapasiteettia rekrytoimalla päteviä diasporaan kuuluvia ammattilaisia edistämään Somalian kansallisen kehityssuunnitelman asettamia tavoitteita. Tavoitteet ovat linjassa YK:n kansainvälisen siirtolaisuuskompaktin ja Agenda 2030 -toimintaohjelman kanssa. MIDA-ohjelmaan on osallistunut yli 800 diasporaan kuuluvaa ammattilaista, paikallista ammattilaista ja paikallista harjoittelijaa. He ovat mukana rakentamassa Somalian liittovaltion kapasiteettia ja teknistä osaamista.

MIDA FINNSOM -hankkeessa pätevät somalialaiset diasporaan kuuluvat ammattilaiset palaavat tilapäisesti Somaliaan jakamaan tietojaan ja taitojaan paikallisille ammattilaisille. IOM:n Suomen-toimisto avustaa tällä hetkellä kahta MIDA-projektia, jotka on rahoitettu Suomen ulkoasiainministeriön varoilla: MIDA FINNSOM Health ja MIDA FINNSOM Health and Education. Yli 200 diasporaan kuuluvaa ammattilaista on tuonut ammattitaitoaan takaisin Somaliaan MIDA FINNSOM -ohjelman kautta vuodesta 2009 lähtien.

MIDA FINNSOM vastaa Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin keskittymällä haavoittuvimpien väestöryhmien oikeuksiin, erityisesti naisten ja lasten terveyteen. Esimerkiksi Hargeisa Group Hospital -sairaalassa on onnistuttu merkittävästi vähentämään äitiys- ja lapsikuolleisuutta.

Lue lisää MIDA-ohjelmasta, jota hallinnoi IOM:n Somalian-toimisto.