Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on johtava hallitustenvälinen järjestö, joka edistää inhimillistä ja hyvin hallittua muuttoliikettä kaikkien hyödyksi. IOM:llä on toimistoja yli sadassa maassa ja se tukee 175 jäsenmaataan tavoitteena parantaa muuttoliikkeiden hallintaa. Vuonna 2021 IOM:n työ kriisien aiheuttamien muuttoliikkeiden parissa saavutti 31,7 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien maan sisällä pakenemaan joutuneet henkilöt, pakolaiset ja siirtolaiset, sekä vastaanottavien maiden yhteisöjen jäseniä. 

Muuttoliikkeiden sujuvoittamisen ja paremman hallinnan lisäksi järjestö pyrkii edistämään kansainvälistä yhteistyötä siirtolaisuuden alalla, avustamaan käytännön ratkaisujen etsimisessä muuttoliikeongelmiin ja antamaan humanitaarista apua apua sitä tarvitseville siirtolaisille, olivatpa he sitten pakolaisia, maan sisällä pakenemaan joutuneita henkilöitä tai muita. IOM:n perustuslaissa tunnustetaan yhteys muuttoliikkeen ja taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen välillä sekä ihmisten liikkumisvapaus.

IOM tekee töitä neljällä muuttoliikkeen hallintaan liittyvällä osa-alueella: siirtolaisuus ja kehitys, muuttoliikkeen sujuvoittaminen, muuttoliikkeen säänteleminen ja pakon edessä muuttamaan joutuneiden avustaminen. Näihin liittyen IOM edistää kansainvälistä siirtolaislainsäädäntöä, poliittista keskustelua siirtolaisuudesta, siirtolaisten oikeuksien suojelua, siirtolaisten terveyttä sekä gender-näkökulman huomioon ottoa siirtolaisuutta käsitellessä.

IOM tekee tiivistä yhteistyötä hallitusten, hallitustenvälisten toimijoiden ja valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa.

Suomessa IOM:n työhön kuuluu monenlaiset muuttoliikkeen sujuvoittamiseen ja hallintaan liittyvät tehtävät, joista voit lukea alla olevasta linkistä.