Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö (IOM) kutsuu kaikki toimimaan ja osallistumaan aloitteisiin, joiden tavoitteena on tehdä muuttoliikkeestä kaikkia hyödyttävää.

Tämän tavoitteen toteuttamisessa jokaisella, niin siirtolaisilla kuin lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden väestöillä, on tärkeä rooli.

Siirtolaisuus liittyy kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Muuttoliikkeen hallinta on keskeinen menestystekijä Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa. 

TÖISSÄ MEILLÄ

IOM:n tiimin jäsenenä oleminen edellyttää korkeaa tietotaitoa ja työmoraalia sekä tehokasta työskentelytapaa. Järjestö on sitoutunut syrjimättömyyden periaatteeseen rekrytoinneissaan. Se etsii ammattilaisia, joilla on laajaa osaamista siirtolaisuuden alalta. IOM:n työympäristö on monikulttuurinen, jossa monimuotoisuutta sekä kulttuurisensitiivisyyttä arvostetaan.

Lue lisää

LIIKETOIMINTA KANSSAMME: HANKINNAT

IOM hallinnoi jäsenmaiden ja muiden lahjoittajien sille uskottuja varoja huolella, minkä ansiosta järjestö nauttii korkeasta arvostuksesta heidän keskuudessa. Maailmanlaajuisen muuttoliikkeen haasteet lisääntyvät, ja siirtolaisten määrä kasvaa. Vastatakseen siirtolaisten tarpeisiin myös IOM:n hankintatarpeet kasvavat. Noudatamme korkeita eettisiä standardeja kaikissa hankinnoissamme ja valitsemme toimittajat ja palveluntarjoajat ennaltamääriteltyjen kriteeriemme perusteella.

Lue lisää