IOM:n tiimin jäsenenä oleminen edellyttää korkeaa tietotaitoa ja työmoraalia sekä tehokasta työskentelytapaa. Järjestö on sitoutunut syrjimättömyyden periaatteeseen rekrytoinneissaan. Se etsii ammattilaisia, joilla on laajaa osaamista siirtolaisuuden alalta. IOM:n työympäristö on monikulttuurinen, jossa monimuotoisuutta sekä kulttuurisensitiivisyyttä arvostetaan.

Harjoittelupaikat IOM:n Suomen-toimistossa
Työharjoittelu IOM:llä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia IOM:n toiminnasta ja hankkia työkokemusta. Työharjoittelun on tarkoitus hyödyttää sekä harjoittelijaa että IOM:ää.

Harjoittelijoille annetaan tehtäviä ja vastuuta heidän kokemuksensa mukaan. Heille voidaan antaa joko käynnissä oleviin projekteihin liittyviä tehtäviä tai muita toimistossa tarpeellisia tehtäviä. Harjoittelijoiden ei katsota kuuluvan viralliseen IOM:n henkilöstöön, mutta tehtävät, harjoittelun kesto ja esihenkilöt ovat määritelty selkeästi.

Harjoittelijat ovat yleensä opintojensa loppusuoralla olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita 19-32-vuotiaita. Harjoittelu voi kestää 8 viikosta enintään 6 kuukauteen. Alkuperäinen sopimus voidaan uusia, jos kokonaiskesto ei ylitä kuutta kuukautta.

Harjoittelupaikat ovat palkattomia. IOM kuitenkin myöntää harjoittelijoille kuukausittaisen stipendin, jolla voi osittain kattaa asumis- ja elämiskustannukset. Stipendi ei koske harjoittelijoita, jotka saavat harjoittelutukea yliopistostaan tai stipendin muista paikoista.

Kuinka hakea

Jos olet kiinnostunut harjoittelusta IOM:n Suomen-toimistossa, seuraa työpaikat-/careers-sivuamme, jossa julkaisemme työharjoitteluilmoituksia. Voit myös lähettää avoimen harjoitteluhakemuksen sähköpostitse osoitteeseen iomhelsinkihr@iom.int. Liitä mukaan motivaatiokirje ja ansioluettelosi englanniksi.

Lista avoimista työpaikoista

Avoimet työpaikat julkaistaan englanninkielisillä Careers -sivuilla.

IOM:n työpaikat maailmalla

IOM on sitoutunut syrjimättömyyden periaatteeseen rekrytoinneissaan. Se etsii ammattilaisia, joilla on vankkaa osaamista siirtolaisuuden alalta. IOM:n työympäristö on monikulttuurinen, jossa monimuotoisuutta sekä kulttuurisensitiivisyyttä arvostetaan.

Lue lisää