Uutiset
Local

IOM vahvistaa Somalian terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiä Suomen somalidiasporan avulla

Four people speaking in front of a crowd

Helsinki – Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) järjesti 7.-9. helmikuuta 2024 tapaamisia sitouttaakseen Suomessa asuvia somaliadiasporaan kuuluvia ammattilaisia Migration for Development in Africa (MIDA) FINNSOM Health and Education -hankkeeseen. Tapaamiset järjestettiin yhdessä Somaliasta saapuneiden yhteistyökumppanien kanssa.

MIDA FINNSOM -hankkeen kolmas vaihe käynnistyi toukokuussa 2023. Hankeessa hyödynnetään somaliadiasporan osaamista Somalian terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmien vahvistamiseksi. IOM tekee hankkeessa yhteistyötä Somalian liittohallituksen terveys- ja opetusministeriöiden kanssa.

Vuoteen 2025 kestävän hankkeen kolmannen vaiheen aikana neljäkymmentä korkeasti koulutettua, somaliadiasporaan kuuluvaa ammattilaista osallistuu lyhytaikaisiin työtehtäviin Somaliassa. Diasporaan kuuluvat ammattilaiset kouluttavat vähintään neljäkymmentä paikallista ammattilaista ja neljäkymmentä vastavalmistunutta terveydenhuollossa ja koulutusalalla. Työ pohjautuu jo 15 vuotta kestäneen MIDA FINNSOM -ohjelman saavutuksiin.

"MIDA FINNSOM -hankkeen painotus Somalian haavoittuvimpien väestöryhmien terveyden parantamiseksi on linjassa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Hanke on tuottanut vaikuttavia tuloksia, kuten merkittävää laskua äitiys- ja lapsikuolleisuudessa", korosti Tobias van Treeck, IOM Suomen-toimiston johtaja.

Somalian koulutussektorin resurssipula aiheuttaa suuria puutteita luokkahuoneiden määrässä ja opetushenkilöstön osaamisessa. Myös julkinen terveydenhuoltojärjestelmä kärsii tarvikkeiden niukkuudesta ja henkilöstöpulasta. Somaliadiasporaan kuuluvien ammattilaisten osallistuminen on korvaamatonta Somalian resurssi- ja osaamisvajeen ratkaisemisessa.

Hankkeesta kiinnostuneille Suomen somalidiasporan jäsenille järjestettiin 8. helmikuuta keskustelutilaisuus, jossa keskityttiin hankkeen saavutuksiin ja tavoitteisiin. Lisäksi aiheena oli yhteistyö Suomessa toimivien somaliorganisaatioiden kanssa resurssien mobilisoinnista Somalian terveydenhuolto- ja koulutussektoreille Somaliassa.

Tilaisuuden aikana diasporaan kuuluville ammattilaisille annettiin käytännönläheistä tietoa MIDA-hankkeeseen hakemisesta ja osallistumisesta. Somalialaisdelegaatio keskusteli myös Suomen somalidiasporaa edustavien ja muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa Suomen ja Somalian välisestä pitkäaikaisesta suhteesta.             

”Suomen matkamme aikana olemme kannustaneet paikallisia terveydenhuollon ja koulutuksen ammattilaisia osallistumaan Somalian infrastruktuurin kehittämiseen. Vaikeista olosuhteista huolimatta Somaliassa onkin saavutettu huomattavia edistysaskelia. Diasporaan kuuluvat ammattilaiset ovat avainasemassa tässä kehitystyössä”, totesi Guled Abdi Jalil Sheikh Ali, Somalian liittotasavallan terveysministeriön päällikkö.

Etenkin diasporaan kuuluvilla naispuolisilla ammattilaisilla on olennainen rooli hankkeen toteuttamisessa. "Naisten osallistuminen on ratkaisevan tärkeää kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Kun naisia osallistetaan yhteisöjensä kehitykseen, he inspiroivat vuorostaan ympärillään olevia tekemään samoin”, kommentoi MIDA FINNSOM -hankkeen koordinaattori Saara Parkkali.

"Olin Somali National University -yliopistossa lääketieteen opetussuunnitelman kehittäjänä MIDA FINNSOMin kautta vuonna 2016. Jouduin aloittamaan työn käytännössä nollasta, sillä yliopisto oli ehtinyt olla toiminnassa vasta kaksi vuotta ja opettajia oli hyvin vähän. Aloitin lääketieteellisen etiikan käyttöönoton yliopistossa, ja ymmärrys aiheesta on on sittemmin levinnyt muihinkin oppilaitoksiin”, kertoi uraauurtavaa työtä tehnyt lääkäri Mulki Mölsä. Hän on yksi yli 200 diasporaan kuuluvasta ammattilaisesta, jotka ovat tuoneet ammattitaitoaan takaisin Somaliaan IOM:n MIDA-FINNSOM-ohjelman kautta vuodesta 2009 lähtien.

Vierailun aikana somalialaisdelegaatio tapasi suomalaisia yhteistyökumppaneita, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Helsingin yliopisto, edistääkseen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Suomen ulkoministeriö rahoittaa MIDA FINNSOM -hanketta. Hanke vastaa vuosien 2021–2024 Somaliaa koskevan, kehitysyhteistyön maaohjelman ja -strategian tavoitteita, jotka painottavat Suomen hallituksen sitoutumista kestävään kehitykseen ja diasporan osallistumiseen keskittyviin aloitteisiin.

Lisätietoja ja mediayhteydenotot:

Helsinki: Miina Noroila, mnoroila@iom.int, +358 40 774 0025 

Somalia: Muthoni Njenga, mnjenga@iom.int, +254 720 95 88 15