Monet pakolaiset eivät pysty palaamaan kotiin konfliktin, vainon tai sodan takia. Monilla on myös erityistarpeita ja haavoittuvuuksia, joita ei voida huomioida tarvittavalla tavalla siinä maassa, jossa he ovat hakeneet suojelua. Tällaisessa tapauksessa pakolaiset voidaan uudelleensijoittaa toiseen maahan, joka on sopinut ottavansa heidät vastaan ja myöntävänsä heille lopulta pysyvän oleskeluluvan. Uudelleensijoittamisen avulla vastataan erityisten haavoittuvaisessa asemassa olevien pakolaisten kansainväliseen suojeluntarpeeseen.

IOM tukee haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten uudelleensijoittamisia yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa perustuen Suomen, Ruotsin ja Islannin pyyntöihin. Seuraavat tehtävät kuuluvat IOM:lle:

 • Valintaoperaatioissa avustaminen: IOM tarjoaa logistista tukea Suomen, Ruotsin ja Islannin viranomaisille, kun he käyvät pakolaisten ensimmäisen turvapaikan tarjoavissa maissa haastatellakseen ja valitakseen pakolaisia uudelleensijoittamista varten.
 • Ennen lähtöä tapahtuvat terveystarkastukset ja terveystarpeiden huomioiminen matkan aikana: IOM varmistaa, että pakolaisten terveystarpeet huomioidaan ennen lähtöä, että he ovat matkustuskunnossa ja että vastaanottoa ja hoidon jatkuvuutta voidaan tarvittaessa järjestää asianmukaisesti.
 • Ennen lähtöä tapahtuvat orientaatiokurssit: IOM järjestää kiintiöpakolaisille orientaatiokursseja, jotka tukevat heidän kotoutumistaan uuteen kotimaahansa. Lue lisää täältä.
 • Liikkuvuusavustukset ja matkojen järjestäminen: IOM avustaa uudelleensijoitusta tarvitsevia pakolaisia järjestämällä maan sisäiset sekä kansainväliset kuljetukset. Suurin osa pakolaisista matkustaa tavallisilla reittilennoilla, mutta jotkut tarvitsevat räätälöityjä järjestelyjä ja tilauslentojen käyttöä.
  Pakolaisille voidaan reitin monimutkaisuudesta ja henkilökohtaisista tarpeista riippuen tarjota saattajia matkalle. IOM:n kuljetusjärjestelyt, ammattitaitoinen henkilökunta ja kumppanuudet varmistavat sujuvat matkat lähtö- ja kohdemaasta riippumatta.

IOM:n Suomen-toimisto hoitaa uudelleensijoittamisia Suomeen, Islantiin ja Ruotsiin yhteistyössä IOM:n lähtö- ja kauttakulkumaissa sijaitsevien toimistojen kanssa. Uudelleensijoittamiset koordinoidaan kunkin maan uudelleensijoitusten rahoittajien kanssa: Suomi – Maahanmuuttovirasto, Ruotsi – Ruotsin maahanmuuttovirasto ja Islanti – Islannin sosiaaliministeriö.

EU:n sisäiset siirrot

EU:n sisäisten siirtojen kautta yhdessä EU-maassa turvapaikkaa hakenut henkilö voi matkustaa toiseen EU-maahan, jossa hänen turvapaikkahakemuksensa käsitellään. Sisäinen siirto ole sama asia kuin uudelleensijoittaminen: siirrot ovat turvapaikanhakijoille, (jotka eivät ole vielä saaneet päätöstä hakemuksestaan), kun taas uudelleensijoittamiset ovat henkilöille, joiden kansainvälisen suojelun tarve on tunnistettu, (siis pakolaisille). EU:n sisäinen siirto on osoitus EU:n sisäisestä solidaarisuudesta ja vastuun jakamisesta. Se tukee erityisesti niitä Euroopan unionin ulkorajojen maita, joihin voi saapua lyhyen ajan sisällä paljon kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä.

IOM:n Suomen-toimisto avustaa tarvittaessa EU:n sisäisissä siirroissa.

Perheenyhdistäminen

Oikeus perhe-elämään ja perheen yhdessäoloon on perusoikeus. Valitettavasti siirtolaisuuden myötä perheenjäsenet joutuvat kuitenkin joskus olemaan erossa toisistaan lyhyt- tai pitkäaikaisesti, esimerkiksi kun he pakenevat aseellisia konflikteja tai muita kriisejä. IOM:n Suomen-toimisto voi avustaa perheenyhdistämisessä seuraavanlaisissa tilanteissa:

 1. Kansallinen laki Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa oikeuttaa jotkut henkilöt perheenyhdistämiseen. Maan viranomaisten pyynnöstä IOM:n Suomen-toimisto avustaa näissä tapauksissa järjestäen ennen lähtöä tapahtuvan terveystarkastuksen ja terveyteen liittyvän avunsaannin matkan aikana. IOM:n Suomen-toimisto myös tekee matkajärjestelyt samaan tapaan kuin näihin maihin kohdistuvissa uudelleensijoittamisissa.
 2. IOM voi myös tukea perheenjäseniä, jotka joutuvat kattamaan omat matkakulut saatuaan perhesiteen perusteella oleskeluluvan. Saatavilla oleva tuki riippuu lähtömaasta. Ota yhteyttä IOM:n Suomen-toimistoon saadaksesi lisätietoja mahdollisesta tuesta.

Huomioitavaa: IOM:n Suomen-toimisto ei valitettavasti voi auttaa perheenyhdistämisen hakuprosessissa eikä tarjota taloudellista tukea perheenyhdistämiseen liittyviin kuluihin.

Yhteystiedot
 • Käyntiosoite: Unioninkatu 13, 6. kerros
  00130 Helsinki
 • Soittoajat:
  Ti–To klo 10–12
 • Sähköposti: mvmtopshelsinki_Finland@iom.int
 • Puhelinnumero: +358 9 684 1150