IOM:n Suomen-toimisto järjestää orientaatiokursseja pakolaisille, jotka Suomi, Ruotsi ja Islanti vastaanottavat osana pakolaiskiintiöitään. Kurssit pidetään pakolaisille ennen heidän saapumistaan uuteen kotimaahansa. Tavoitteena on tukea pakolaisten sopeutumista heidän uuteen asuinympäristöönsä tarjoamalla käytännön tietoa uuden kotimaan yhteiskunnasta ja kulttuurista. Faktapohjaisen tiedon avulla pakolaiset voivat muodostaa realistisen käsityksen tulevasta ja kehittää taitoja ja asenteita, joita he tarvitsevat uudessa ympäristössä.

Orientaatiokurssilla käydään läpi asioita liittyen muun muassa asumiseen, terveyteen, rahankäyttöön, työnhakuun, kotoutumispalveluihin, koulutukseen, kulttuuriin sopeutumiseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pakolaiset pääsevät myös tutustumaan heidän uudessa kotimaassaan puhuttuun kieleen. Lisäksi kurssi tarjoaa pakolaisille turvallisen ympäristön, jossa he voivat esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua tulevasta muutoksesta sekä siihen liittyvistä odotuksista ja mieltä askarruttavista asioista.

Kurssien sisältö on räätälöity osallistujille sopivaksi ja pakolaisten kohdemaan mukaan. IOM:n opetusmetodit ovat vuorovaikutteisia sekä oppija- ja perhekeskeisiä. Niissä otetaan myös huomioon osallistujien erilaiset oppimistavat. Tavoitteena on osallistujien aktiivinen osallistaminen ja opetuksessa käytetään paljon havainnollistamista ja kokemuksellisuutta, kuten roolipelejä, videoita, simulaatioita, keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä.

Ennen lähtöä tapahtuva orientaatio on osoittautunut menestyksekkääksi varhaisen kotoutumisen edistämisessä. IOM:n Suomen-toimisto tekee yhteistyötä pakolaisten väliaikaisessa oleskelumaassa sijaitsevien IOM:n toimistojen kanssa orientaatiokursseja järjestettäessä.
 

Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten orientaatiokurssit

IOM:n Suomen-toimiston järjestämiä orientaatiokursseja Suomen vastaanottamille kiintiöpakolaisille kutsutaan kulttuuriorientaatioiksi. Ne järjestetään osana yhteistyötä Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa. Kulttuuriorientaatioiden lisäksi IOM on tuottanut englanninkielisen käsikirjan kulttuuriorientaatioiden vetäjille, Handbook for Pre-Departure Orientation Training. Kirjan toinen osa, Moving to Finland, on Suomeen liittyviä itseopiskelumateriaaleja sisältävä työkirja. Sitä voi käyttää sekä kulttuuriorientaatioiden vetäjät että osallistujat. Kulttuuriorientaatio on Migrin ja AMIFin rahoittama.

Moving to Finland -verkkosivu

IOM:n Suomen-toimisto kehittämällä Moving to Finland -verkkosivustolla on tietoa Suomesta yhdeksällä eri kielellä. Sivusto on suunnattu Suomeen tuleville siirtolaisille, erityisesti kiintiöpakolaisille. Sivuston koordinaattori on Maahanmuuttovirasto ja rahoitus tulee EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.

Ruotsin vastaanottamien kiintiöpakolaisten orientaatiokurssit

IOM:n Suomen-toimisto järjestää orientaatiokursseja Ruotsin vastaanottamille kiintiöpakolaisille osana yhteistyötä Ruotsin maahanmuuttoviraston kanssa. IOM:n Suomen-toimisto on myös tuottanut englanninkielisen käsikirjan orientaatioiden vetäjälle, Facilitator’s Handbook for Swedish Pre-Departure Orientation.

Ruotsissa orientaatiokursseja vetävät konsultit, jotka ovat itse siirtolaistaustaisia ja onnistuneet kotoutumaan Ruotsiin. He osaavat yhtä tai useampaa kohderyhmämme kielistä ja tuntevat sekä ruotsalaisen että orientaatiokursseille osallistuvien lähtömaiden kulttuurit ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Lisätietoa yhteistyössä Ruotsin maahanmuuttoviraston kanssa

Islannin vastaanottamien kiintiöpakolaisten orientaatiokurssit

IOM:n Suomen-toimisto koordinoi orientaatiokurssien järjestämistä Islannin vastaanottamille kiintiöpakolaisille. Kurssien vetäjät ovat pääasiassa pakolaisten väliaikaisessa oleskelumaassa sijaitsevien IOM:n toimistojen asiantuntijoiden kouluttamia. Koulutuksessa käytetään materiaaleja, jotka IOM:n Suomen-toimisto on kehittänyt yhteistyössä Islannin sosiaaliministeriön kanssa.