Kotoutumisen tukeminen

IOM tukee siirtolaisten sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kotoutumista edistäviä strategioita ja toimintamalleja kohdemaissa. Tavoitteena on auttaa siirtolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahan ja tuoda esiin siirtolaisten positiivisia vaikutuksia heidät vastaanottaneissa yhteisöissä.    

IOM pitää kahdensuuntaista kotoutumista ja vuorovaikutusta siirtolaisten ja vastaanottavan yhteisön välillä edellytyksenä elinvoimaisille ja monimuotoisille yhteiskunnille.

Kotoutumista tukevat hankkeet

IOM:n Suomen-toimistolla on käynnissä kaksi kotoutumista tukevaa hanketta. IOM toteuttaa kiintiöpakolaisiile kulttuuriorientaatio-koulutusta ennen Suomeen saapumista. Lisäksi Navigaattori 2.0 -hankkeessa järjestetään koulutusta niin kuntien ammattilaisille kuin kotoutujillekin. Lisäksi IOM:n sivuilta on vapaasti ladattavissa eri kieliset Töitä etsimässä? -esitteet kiintiöpakolaisille.

Kulttuuriorientaatio

Kulttuuriorientaatio on kiintiöpakolaisille annettava koulutus lähtömaassa ennen heidän Suomeen saapumista. Koulutus lisää kiintiöpakolaisten ymmärrystä muutosta Suomeen ja antaa valmiuksia kotoutumisen ensivaiheisiin. Lisäksi se motivoi osallistujia jatkuvaan oppimiseen ja innostaa heitä tutustumaan Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomen kieleen. Koulutus tukee realistisen käsityksen muodostumista uudesta kotimaasta tarjoamalla tietoa ja luotettavia tiedonlähteitä 

Tutkimukset osoittavat, että  kiintiöpakolaisille lähtömaassa annettava kulttuuriorientaatio on olennainen osa menestyksekästä uudelleensijoittamista. Kulttuuriorientaatio lieventää kulttuurishokkia, tukee varhaista kotoutumista ja luottamusta Suomeen.

Tällä hetkellä IOM:n Suomen-toimisto järjestää kulttuuriorientaatioita yhdessä Diakonia ammattikorkeakoulun ja paikallisten IOM:n toimistojen kanssa Maahanmuuttoviraston hallinnoimassa hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Unionin maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahasto.

Navigaattori 2.0

Navigaattori2.0 hankkeessa IOM:n Suomen-toimisto tukee niin kuntia kuin kiintiöpakolaisia kotoutumisen edistämiseksi yhdessä Suomen Pakolaisavun  kanssa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ensisijaisesti kuntien ja alueiden ammattilaisten ja toimijoiden ammatillista osaamista. Hankkeessa järjestetään Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia webinaareina eri puolilla Suomea. Lisäksi hankkeessa koulutetaan yhteiskuntaorientaatio-kursseille kouluttajia, jotka voivat vetää Suomen Pakolaisavun kehittämää yhteiskuntaorientaatiokoulutusta pakolaisten omalla ädinkielellä.

Hanke jatkuu kesäkuun 2022 loppuun.

Töitä etsimässä? -esite kiintiöpakolaisille

Työllistyminen on monien kiintiöpakolaisena Suomeen saapuneiden päämääränä. IOM:n Suomen-toimisto on julkaissut lokakuussa esitteen työn etsimisen, työllistymisen ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustumisen ensiaskeleiden tueksi. Esite on saatavilla arabiaksi, suomeksi, englanniksi, kongon swahiliksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Lataa ja tulosta esitteet täältä.

Töitä etsimässä? -esite kiintiöpakolaisille

Esite töitä etsiville kiintiöpakolaisille. Saatavilla arabiaksi, englanniksi, Kongon swahiliksi, ranskaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tigrinjaksi.

Otsikko Kuva Tiedosto
Leaflet for quota refugees looking for a job

Töitä etsimässä? -esite turvapaikanhakijoille

Esite töitä etsiville turvapaikanhakijoille. Saatavilla arabiaksi, englanniksi, suomeksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Päivitetty 30.1.2020.

Otsikko Kuva Tiedosto
Leaflet for asylum seekers looking for a job