IOM tukee siirtolaisten sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kotoutumista edistäviä strategioita ja toimintamalleja kohdemaissa. Tavoitteena on auttaa siirtolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahan ja tuoda esiin siirtolaisten positiivisia vaikutuksia heidät vastaanottaneissa yhteisöissä.  

IOM pitää kahdensuuntaista kotoutumista ja vuorovaikutusta siirtolaisten ja vastaanottavan yhteisön välillä edellytyksenä elinvoimaisille ja monimuotoisille yhteiskunnille.

Orientaatiokurssit kiintiöpakolaisille

IOM:n Suomen-toimisto järjestää orientaatiokursseja pakolaisille, jotka Suomi, Islanti ja Ruotsi vastaanottavat osana pakolaiskiintiöitään. Kurssit pidetään pakolaisille heidän väliaikaisessa oleskelumaassaan ennen heidän saapumistaan uuteen kotimaahansa. Tavoitteena on tukea pakolaisten sopeutumista heidän uuteen asuinympäristöönsä tarjoamalla käytännön tietoa uuden kotimaan yhteiskunnasta ja kulttuurista. Orientaatiokurssien kautta pakolaiset saavat realistisen käsityksen tulevasta ja voivat kehittää taitoja ja asenteita, joita he tarvitsevat uudessa ympäristössä.

Lue lisää orientaatiokursseista

Kotoutumisen tukeminen paikallisesti

IOM:n Suomen-toimisto tukee kiintiöpakolaisten kotoutumista paikallisella tasolla. 2018–2022 IOM:n Suomen-toimisto teki yhteistyötä Pakolaisavun ja Diak-ammattikorkeakoulun kanssa Navigaattori-projektissa, jonka tavoite oli edistää kiintiöpakolaisten kotoutumista suomalaisiin kuntiin. Kotoutumista edistettiin esimerkiksi pitämällä kuntatyöntekijöille ja -päättäjille koulutuksia pakolaisten uudelleensijoittamisesta, kehittämällä kotoutumisen parissa työskenteleville ja kaikille kiinnostuneille koulutusmateriaaleja, ja järjestämällä Suomeen hiljattain muuttaneille perehdytyskursseja.
      
Lue lisää työstämme kotoutumisen tukemisesta paikallisesti