Kotoutumisen tukeminen

IOM tukee siirtolaisten sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kotoutumista edistäviä strategioita ja toimintamalleja kohdemaissa. Tavoitteena on auttaa siirtolaisia kotoutumaan uuteen kotimaahan ja tuoda esiin siirtolaisten positiivisia vaikutuksia heidät vastaanottaneissa yhteisöissä.    

IOM pitää kaksisuuntaista kotoutumista ja vuorovaikutusta siirtolaisten ja vastaanottavan yhteisön välillä edellytyksenä elinvoimaisille ja monimuotoisille yhteiskunnille.

Kotoutumista tukevat hankkeet

IOM:n Suomen-toimistolla on käynnissä kaksi kotoutumista tukevaa hanketta: kulttuuriorientaatio ja Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia. Lisäksi olemme tuottaneet Töitä etsimässä? -esitteet usealla eri kielellä Suomeen kiintiöpakolaisena tai turvapaikanhakijana saapuneiden työllistymisen tueksi.

Kulttuuriorientaatio

Kulttuuriorientaatio lisää kiintiöpakolaisten ymmärrystä muutosta Suomeen ja antaa valmiuksia kotoutumisen ensivaiheisiin. Tavoitteena on motivoida osallistujia jatkuvaan oppimiseen ja innostaa heitä tutustumaan Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomen kieleen. Koulutus antaa faktapohjaista tietoa Suomesta ja tukee pakolaisia realistisen käsityksen saamiseksi uudesta kotimaasta.

IOM on todennut, että kiintiöpakolaisille lähtömaassa annettava kulttuuriorientaatio on olennainen osa menestyksekästä uudelleensijoittamista. Kotoutuminen ja ymmärryksen lisääntyminen uudesta kotimaasta jatkuvat kunnissa, joihin kiintiöpakolaiset asettuvat asumaan.

Tällä hetkellä IOM:n Suomen-toimisto järjestää kulttuuriorientaatioita yhdessä Diakonia ammattikorkeakoulun ja paikallisten IOM:n toimistojen kanssa Maahanmuuttoviraston hallinnoimassa hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Unionin maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahasto.

Navigaattori -kohti monimuotoisia kuntia

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia on kolmevuotinen hanke (2018–2021), jossa IOM tukee kuntia kotoutumisen edistämisessä yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ensisijaisesti kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien ammatillista osaamista. Hankkeessa kehitetään koulutusmalli, joka suunnitellaan kuntien tarpeet huomioiden.

Hankkeessa koulutetaan yhteiskuntaorientaation kouluttajia, jotka voivat vetää Suomen Pakolaisavun kehittämää yhteiskuntaorientaatiokoulutusta pakolaisten omalla ädinkielellä.

Hanke toteutetaan Keski-Uudenmaan kunnissa vuosina 2018–2021.

 

Töitä etsimässä? -esite kiintiöpakolaisille

Työllistyminen on monien kiintiöpakolaisena Suomeen saapuneiden päämäärä. IOM Finland on julkaissut lokakuussa 2019 näppärän, sivun kokoisen esitteen työn etsimisen, työllistymisen ja suomalaiseen työkulttuuriin tottumisen tueksi. Esite on saatavilla arabiaksi, suomeksi, englanniksi, Kongon swahiliksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Lataa ja tulosta esitteet sivun yläosassa olevalta välilehdeltä.

 

Töitä etsimässä? -esite kiintiöpakolaisille

Esite töitä etsiville kiintiöpakolaisille. Saatavilla arabiaksi, englanniksi, Kongon swahiliksi, ranskaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tigrinjaksi.

Otsikko Kuva Tiedosto
Leaflet for quota refugees looking for a job

Töitä etsimässä? -esite turvapaikanhakijoille

Esite töitä etsiville turvapaikanhakijoille. Saatavilla arabiaksi, englanniksi, suomeksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Päivitetty 30.1.2020.

Otsikko Kuva Tiedosto
Leaflet for asylum seekers looking for a job