IOM:n Suomen-toimisto tukee kiintiöpakolaisten kotoutumista paikallisella tasolla. Esimerkiksi 2018 – 2022 järjestö edisti kiintiöpakolaisten kotoutumista suomalaisiin kuntiin osana Navigaattori-projektia, jonka tavoite oli vahvistaa kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien ammatillista osaamista pakolaisten uudelleensijoittamisesta.

Kotoutumisen tukeminen Navigaattori-projektin kautta

Koulutukset

IOM:n Suomen-toimisto järjesti Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia, jotka tarjoavat perustietoa ja yleiskuvan kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisesta Suomeen, kiintiöpakolaisten kotoutumisprosessista ja julkispalveluissa työskenteleviä tärkeästä roolista. Koulutusten kohderyhmä oli kuntatyöntekijät, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja vapaaehtoistyöntekijät.

Koulutusmateriaalit

Julkaistujen koulutusmateriaalien avulla useat toimijat voivat nyt järjestää Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia itsenäisesti ja näin tukea kotoutumista. Koulutusmateriaalit sisältävät:

Lataa materiaalit Julkaisut-sivultamme.
Koulutuksista kerätty palaute

Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksiin osallistuneilta kerättiin palautetta, jonka perusteella kirjoitettiin raportti. Palautteen mukaan koulutukset lisäsivät osallistujien ymmärrystä kiintiöpakolaisten mahdollisista kokemuksista ennen Suomeen asettautumista.

Yhteiskuntaorientaatiokurssit

IOM:n Suomen-toimisto ja Pakolaisapu järjestivät kuntien kanssa yhteistyössä Pakolaisavun kehittämiä yhteiskuntaorientaatiokursseja. 70-tuntisen Yhteiskuntaorientaation aikana osallistujat tutustuvat Suomen historiaan, instituutioihin, arvoihin ja kulttuureihin. Yhteiskuntaorientaatiossa Suomeen hiljattain muuttaneet saavat tietoja ja taitoja, jotka tukevat heitä uuteen kotikuntaan kotoutumisessa ja auttavat oppimaan uuden kielen. IOM:n Suomen-toimisto oli myös mukana kehittämässä Yhteiskuntaorientaatiota ja sen järjestämistä sekä lähi- että etäkurssina. 

Varmistaakseen Yhteiskuntaorientaation onnistumisen ja kurssien tasalaatuisuuden Pakolaisapu on kehittänyt myös koulutuksen Yhteiskuntaorientaation kouluttajille. Koulutuksen läpäisseet voivat pitää kursseja kuntien ja oppilaitosten palveluksessa.

Kotoutujan oman kielitaidon hyödyntäminen kotoutumisprosessissa

IOM:n Suomen-toimisto on tuottanut oppaan Oma kieli kotoutumisen tukena. Opas on suunnattu kuntien peruspalveluiden ammattilaisten työn tueksi ja kaikille kotoutumisen tukemisesta kiinnostuneille toimijoille. Oppaassa esitellään kotoutujien kielitaitoa hyödyntäviä kotoutumisen alkuvaiheen malleja. Oma kieli kotoutumisen tukena tarjoaa näkökulmia kotoutumista tukevaan vuorovaikutukseen eri alojen ammattilaisille.

Navigaattori-projektin rahoitus tuli EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.

 

Muut kotoutumista tukevat toimet

Töitä etsimässä -esitteet

IOM:n Suomen-toimisto on julkaissut esitteen kiintiöpakolaisten työnhaun avuksi Suomessa. Esite on saatavilla arabiaksi, englanniksi, suomeksi, ranskaksi, ruotsiksi, (Kongon) swahiliksi sekä tigrinjaksi. Esitteen voi ladata Julkaisut-sivultamme.