Navigaattori 2.0 -hankkeen uuden materiaalin avulla Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia voi nyt järjestää itsenäisesti. Materiaali sisältää oppaan koulutuksen järjestäjälle ja valmiit esitysdiat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Pakolaisen matka kuntaan -koulutus tarjoaa perustietoa kiintiöpakolaisten matkoista Suomeen ja kotoutumisen alkuvaiheista kunnassa. Koulutus havainnollistaa monialaisen tuen merkitystä kotoutumiselle ja vastaa peruspalveluiden sekä järjestöjen ammattilaisten ja vapaaehtoisten tiedontarpeisiin. Koulutuksen avainsanoma on, että jokainen kohtaaminen voi tukea kotoutumista!

Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia järjestettiin IOM:n ja Suomen Pakolaisavun Navigaattori 2.0 -hankkeessa ympäri Suomea moniammatillisille kohderyhmille vuosina 2021 ja 2022. Palaute oli hyvää ja koulutusmalli on todettu joustavaksi ja toimivaksi.

”Parasta antia oli kokonaiskuvan saaminen (aikajanalla - miten asiat etenevät askel askeleelta). Taustoittavaa informaatiota itselleni. Asiakasta kohdatessa auttaa, kun tietää, miten edeltävä kotiutumispolku Suomeen ja Suomessa on mennyt.”

”Koulutus laajensi perspektiiviäni, lisäksi sain hyvää tietoa netin kautta saatavilla olevista materiaaleista.”
 

Uudet koulutusmateriaalit

Nyt julkaistun materiaalin avulla eri toimijat voivat jatkossa järjestää Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia itsenäisesti. Järjestämällä Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksen tuet kokonaisvaltaista kotoutumista kunnassasi ja alueellasi. Koulutusmateriaalit on julkaistu käyttöön suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  • Pakolaisen matka kuntaan -koulutus. Opas järjestäjälle

Opas koulutuksen järjestäjälle esittelee koulutuksen tietosisällön. Siitä voi helposti poimia muistiinpanot omaan esitykseen. Opas sisältää myös koulutuksen järjestämisen perusasioita. Siitä saa konkreettisia esimerkkejä tehtävistä, joita voi käyttää koulutuksissa, ja mallit kutsusta ja ohjelmasta. Lataa tai tulosta opas Julkaisut-sivultamme.

  • Pakolaisen matka kuntaan -esitysdiat

Valmiit esitysdiat helpottavat koulutuksen toteuttamista. Tallenna diat itsellesi ja kouluta! PowerPoint -esitysdiat* ovat ladattavissa Julkaisut-sivullamme.

  • Pakolaisen matka kuntaan -tallenne

Koulutustallenne on hyvä vaihtoehto itsenäiseen opiskeluun esimerkiksi päättäjille, toimittajille ja perehdytysmateriaaliksi ammattilaisille ja sijaisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tallenne on vapaasti jaettavissa verkostoissasi ja voit jakaa sen esimerkiksi niille, jotka ilmoittautuivat järjestämääsi Pakolaisen matka kuntaan -koulutukseen, mutta eivät päässeet osallistumaan. Tallenteen löydät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä.

”Kotoutujan polku oli hyvä koonti kaikesta siitä, mitä tapahtuu. Osa asioista oli tuttuja, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on hyödyllistä. Käytännön esimerkit olivat tosi valaisevia ja kertoivat hyvin konkreettisesti, millaisia asioita pidämme helposti itsestäänselvyyksinä.”

Pakolaisen matka kuntaan -koulutusmateriaaleja saa hyödyntää ilmaiseksi ja vapaasti ei-kaupallisessa koulutustarkoituksessa ja kotoutumisen tukemiseksi. Toivomme erityisesti, että ELY- ja sote-alueiden sekä kuntien kotoutumisen edistämisen asiantuntijat löytävät materiaalit ja hyödyntävät niitä työssään.

Kotoutumista tuetaan yhdessä

Hankkeen aikana toteutettiin 18 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä Pakolaisen matka kuntaan -koulutusta ympäri Suomen. Joka koulutuksessa oli sama runko ja kiintiöpakolaisen uudelleensijoittamisprosessin esittely, mutta lisäksi ohjelmassa oli aina mukana myös paikallista asiantuntijuutta.

Puheenvuoroja kuultiin niin ELY-keskusten maahanmuuton asiantuntijoilta, kuntien kotoutumisen tuen ammattilaisilta kuin muiden hankkeiden asiantuntijoilta. Aiheina oli esimerkiksi paikalliset kotoutumisen tuen palvelut ja muun muassa mielenterveyden edistäminen tai terveystarkastukset.

Koulutuksista kerätyssä palautteessa korostui, että paikallisnäkökulman sisällyttämistä koulutukseen arvostettiin. Koulutukset, joiden ohjelmissa oli mukana terveydenhuollon ammattilaisten puheenvuoroja ja mielenterveyden näkökulmaa, saivat myös kiitosta osallistujilta.

Pakolaisen matka kuntaan -koulutusten keskeinen tavoite on nähdä kotoutumisen tukeminen monialaisena tehtävänä. Jokainen työntekijä ja ammattilainen on tärkeä toimija ja luottamuksen rakentaja pakolaistaustaisille ihmisille. Koulutusten myötä on mahdollista kokoontua yhteen asian tiimoilta ja syventää niin omaa kuin jaettua ymmärrystä siitä, kuinka pakolaistausta vaikuttaa henkilön kotoutumiseen ja mitä on tärkeää huomioida kanssakäymisessä.
 

Kiitos!

Navigaattori 2.0 -hanke päättyy 30.6.2022. Navigaattori 2.0 -hankkeen koko tiimi haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita ympäri Suomen sekä MAGEE-, PASEK-, Osallisena-, Neuvova Vantaa ja Joensuun kotouttamistyön keskus -hankkeiden asiantuntijoita ja kaikkia koulutuksiin osallistuneita eri alojen ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Lisäksi haluamme kiittää hankkeemme asiantuntevaa ohjausryhmää sekä rahoittajaamme Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) hankkeen mahdollistamisesta!

 


*Navigaattori 2.0 -hanke, IOM, Suomen Pakolaisapu tai Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) eivät ole vastuussa muiden käyttäjien materiaaliin tekemistä muutoksista, kuten kuvien tai tekstien muokkaamisesta tai vaihtamisesta. Jos teet muutoksia materiaaliin, muista aina huomioida tekijänoikeudet ja yksityisyydensuoja sekä seurata niihin liittyvää lainsäädäntöä.