Siirtolaiset, jotka eivät pysty tai halua jäädä vastaanottavaan maahan ja haluavat palata lähtömaahansa, voivat saada apua IOM:n vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumistuen ohjelmista. Ohjelmat avustavat siirtolaisia palaamaan turvallisesti ja arvokkaasti sekä pyrkivät tukemaan siirtolaisten kestävää uudelleenkotoutumista lähtömaahan.

Vapaaehtoisuus on olennainen osa vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumistuen ohjelmaa. Palaajien tulee saada tarkkaa ja objektiivista tietoa paluusta ja paluun ehdoista, jotta he voivat tehdä tietoisen päätöksen palata, ja että he voivat tehdä tämän päätöksen ilman fyysistä tai henkistä pakottamista. Paluuta pyytäneet voivat myös perua paluunsa milloin tahansa, jopa lentokentällä.

Vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumistuen kautta IOM pyrkii

  • varmistamaan siirtolaisten oikeudet ja kunnioittavan kohtelun
  • edistämään kestävää paluuta uudelleenkotoutumistuen avulla
  • lisäämään vuoropuhelua paluuseen liittyen vastaanottavien maiden ja lähtömaiden välillä
  • kannustamaan säännönmukaisten reittien käyttöä maiden välillä liikkuessa.

IOM:n Suomen-toimisto avustaa siirtolaisia vapaaehtoisessa paluussa Suomesta, Ruotsista ja Islannista tarjoamalla heille hallinnollista, logistista ja taloudellista tukea. IOM:n toimisto Suomessa hyödyntää palaajien tuen koordinoinnissa IOM:n maailmanlaajuista toimisto- ja yhteistyökumppaniverkostoa. IOM:n institutionaalinen lähestymistapa vapaaehtoiseen paluuseen ja uudelleenkotoutumistukeen on selitetty esimerkiksi ohjelman viitekehyksessä (Framework for AVRR) ja paluuta ja uudelleenkotoutumista käsittelevässä IOM:n tiedonannossa (Policy on Return, Readmission and Reintegration).