Ihmiskaupan vastainen työ

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM tekee maailmanlaajuisesti työtä ihmiskauppaa vastaan. Ohjelmiensa ja hankkeidensa kautta IOM auttaa keskimäärin joka seitsemättä tunnistetuista ihmiskaupan uhreista.

IOM on tehnyt ihmiskaupan vastaista työtä vuodesta 1994 lähtien. IOM pyrkii suojelemaan ja voimaannuttamaan ihmiskaupan uhreja, lisäämään tietoutta ja ymmärrystä ihmiskaupasta sekä tukemaan uhrien oikeuksien toteutumisessa.

Hyvin halvan työvoiman, tuotteiden ja palveluiden kysyntä ruokkii osaltaan ihmiskauppaa. Köyhyys, näköalattomuus, syrjintä ja muut vaikeudet altistavat ihmisiä hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle.

Ihmiskauppa voidaan ymmärtää tapahtumaketjuna, joka johtaa uhrien hyväksikäyttöön. Tapahtumaketjun vaiheita ovat:

 • Uhrin rekrytoiminen tarjoamalla töitä tai parempia mahdollisuuksia muualla
 • Uhrin kuljettaminen tai siirtäminen paikkaan, jossa hyväksikäyttö tapahtuu
 • Uhrin vastaanottaminen ja majoittaminen matkan aikana ja määränpäässä
 • Uhrin hyväksikäyttö (seksuaalinen, työperäinen tai muu) tavoitteena tuottaa merkittävää taloudellista hyötyä ihmiskaupan harjoittajille

Ihmiskauppiaat käyttävät erilaisia menetelmiä houkutellakseen uhreja ja saadakseen heidät jatkamaan työskentelyä. Näihin keinoihin lukeutuvat muun muasssa uhrin harhaanjohtaminen, velkavankeus ja psykologinen manipulointi. Tapauksiin liittyy yleisesti myös uhkailua ja väkivaltaa.

Työ Suomessa

IOM:n Suomen-toimisto on tehnyt työtä ihmiskaupan torjumiseksi 2000-luvun alusta lähtien. IOM:n ihmiskaupanvastaisen työn painopisteitä vuosina 2015-2020 ovat:

 • Uhrien voimaannuttaminen ja auttaminen
 • Tietoisuuden, ymmärryksen ja taitojen parantaminen ihmiskaupan vastaisen työn vaikutusten tehostamiseksi
 • Ihmiskaupan ehkäisy yhteistyössä lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa.

Saavuttaakseen nämä tavoitteet IOM:n Suomen-toimisto tekee yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Suomessa sekä yhteishankkeidensa kautta muiden Pohjoismaiden, Baltian maiden ja EU-maiden kanssa.

IOM:n Suomen-toimisto osallistuu sisäministeriön koordinoiman kansallisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan verkoston toimintaan.

Toiminta

 • Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke (2017–2018)
 • Pohjoismainen ihmiskaupan vastainen terveydenhuoltoverkosto, Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama hanke (2016)
 • Pohjoismaiden ja Baltian maiden kumppanuus lauttayhtiöiden kanssa ihmiskaupan torjumiseksi, Pohjoismaisen ministerineuvoston kanssa yhteisrahoitettu hanke (2015–2017)
 • "Addressing Human Trafficking in the Baltic Sea" lauttayhtiöhankkeen alla julkaistu, YK:n alaisen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) toteuttama tutkimusraportti
 • Vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotoutumistuki ihmiskaupan uhreille Ruotsissa vuodesta 2012 lähtien (Tukholman maakuntahallinnon rahoittama)
 • Koulutukset ulkomaisten edustustojen henkilökunnalle, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille sekä nuorille kouluissa ja partiossa.
 • Tiedotuskampanjat Suomessa:
  • Paljonko ihminen maksaa? (2016)
  • Ihmiskauppa ei ole satua (2012)
  • Työ jota kukaan ei halua tehdä (2011)

Saavutukset

 • Yli 110 ihmiskaupan uhria on saanut apua vuodesta 2011 lähtien
 • 415 henkilöä saanut koulutusta ihmiskaupan vastaiseen työhön vuodesta 2014 lähtien
 • 242 terveydenhuoltoalan ammattilaista osallistui verkkokyselyyn, jolla arvioitiin tietoja ja tarpeita ihmiskaupan tunnistamisesta ja uhrien hoitamisesta suomalaisessa terveydenhuollossa vuonna 2015
 • 72 742 reaktiota sosiaalisessa mediassa IOM:n Suomen-toimiston ihmiskaupan vastaiseen kampanjaan 2012
 • 1 220 496 yleisökontaktia IOM:n Suomen-toimiston ihmiskaupan vastaisen kampanjan kautta 2016

Katso esite IOM:n Suomen-toimiston tekemästä ihmiskaupan vastaisesta työstä tästä.