Uutiset
Global

Maailman siirtolaisuus- ja muuttoliikeraportti 2024 paljastaa globaalit trendit ja haasteet muuttoliikkeissä 

Dhaka/Geneve, 7. toukokuuta –  Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM julkaisi tänään maailman siirtolaisuus- ja muuttoliikeraportin vuoden 2024 version (World Migration Report 2024). Kyseessä on IOM:n pääjulkaisu, joka ilmestyy joka toinen vuosi. Raportti paljastaa merkittäviä muutoksia maailman muuttoliikkeissä. Ennätyksellinen määrä ihmisiä on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja kansainväliset rahansiirrot ovat kasvaneet merkittävästi. IOM:n pääjohtaja Amy Pope julkaisi raportin Bangladeshissa, jossa siirtolaisuus vaikuttaa monella tavalla. 

”Siirtolaisuus- ja muuttoliikeraportti 2024 auttaa tekemään muuttoliikkeiden moniulotteisuudesta ymmärrettävää näyttöön perustuvan datan ja analyysin avulla”, totesi IOM:n pääjohtaja Amy Pope raportin julkaisutilaisuudessa. "Epävarmuudessa kamppailevassa maailmassa siirtolaisuuden ja muuttoliikkeiden ymmärtäminen on olennaista perusteltujen päätösten ja tehokkaiden poliittisten toimien tekemiseksi. Raportti edistää tätä ymmärrystä käsittelemällä pitkäaikaisia trendejä ja nousevia haasteita.”   

Raportti osoittaa, että kansainvälinen siirtolaisuus on kehityksen ja taloudellisen kasvun lähde. Tämä näkyy vuosien mittaan vakaana kasvuna rahansiirroissa. Rahansiirtojen määrä on kasvanut yli 650 prosenttia 128 miljardista Yhdysvaltain dollarista (vuonna 2000) 831 miljardiin Yhdysvaltain dollariin (vuonna 2022). Tämä kasvu on päinvastainen tutkijoiden ennusteista, joiden mukaan rahansiirrot vähenisivät merkittävästi COVID-19:n vuoksi. 

Siirtolaisten keski- ja alhaisen tulotason maihin tekemät rahansiirrot muodostavat merkittävän osan näiden maiden bruttokansantuotteesta. Maailmanlaajuisesti rahansiirrot ylittävät suorat ulkomaiset investoinnit näihin maihin.   

Raportti paljastaa, että vaikka kansainvälinen muuttoliike on keskiössä kehityksen edistämisessä, haasteet jatkuvat. Maailmassa on arviolta 281 miljoonaa kansainvälistä siirtolaista. Konfliktien, väkivallan, katastrofien ja muiden syiden vuoksi siirtymään joutuneiden ihmisten määrä on noussut ennätyksellisiin lukemiin, 117 miljoonaan, mikä korostaa ratkaisujen löytämisen kiireellisyyttä.   

Siirtolaisuus ihmishistorian olennaisena osana jää usein piiloon sensaatiomaisten tarinoiden taakse. Todellisuus on paljon moniulotteisempaa kuin otsikot antavat ymmärtää. Suurin osa siirtolaisuudesta on säännöllistä, turvallista ja alueellisesti keskittynyttä sekä suoraan yhteydessä mahdollisuuksiin ja toimeentuloon. Harhaanjohtava tiedonvälitys ja politisoiminen ovat hämärtäneet julkista keskustelua. Siirtolaisuudesta tarvitaan selkeää ja tarkkaa ymmärrystä.   

Valitsemalla Dhakan raportin julkaisupaikaksi IOM tunnustaa Bangladeshin tärkeän roolin haavoittuvien siirtolaisten tukemisessa, säännösten mukaisen muuttoliikkeen kulkureittien edistämisessä sekä maailmanlaajuisen siirtolaisuuskeskustelun ja -politiikan muokkaajana. 

Kattavan analyysin ja innovatiivisten digitaalisten työkalujen avulla IOM:n siirtolaisuus- ja muuttoliikeraportti pyrkii hälventämään myyttejä, tarjoamaan kriittisiä oivalluksia ja innostamaan toimintaan ihmisten liikkuvuuden haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi.  

”Toivomme, että tämä raportti innostaa yhteisiä ponnisteluja muuttoliikkeen potentiaalin hyödyntämiseksi kehityksen ja globaalin vaurauden edistämiseksi”, sanoi pääjohtaja Pope. 
 

Raportin voi ladata täältä

Lisätietoa (englanniksi): Marie McAuliffe, World Migration Report Editor, mmcauliffe@iom.int 

Mediakyselyt (englanniksi): Florence Kim, fkim@iom.int