Uutiset
Local

Oma kieli kotoutumisen tukena -oppaan englanninkielinen versio julkaistu

Helsinki – IOM:n Suomen-toimiston tuottamasta oppaasta Oma kieli kotoutumisen tukena (ruotsiksi: Det egna språket som stöd vid integration) on nyt saatavilla englanninkielinen versio: Supporting integration with one's own language.

Oma kieli kotoutumisen tukena tarjoaa näkökulmia kotoutumista tukevaan vuorovaikutukseen eri alojen ammattilaisille. Oppaassa esitellään kotoutujien kielitaitoa hyödyntäviä kotoutumisen alkuvaiheen malleja.

Varhainen kotoutuminen edellyttää, että kotoutujan omaa kielitaitoa hyödynnetään heti kotoutumisen alussa ja että peruspalveluissa hyödynnetään kotoutumista tukevaa vuorovaikutusta. Oma kieli on kotoutumisen voimavara ja sitä voi hyödyntää kotoutumisen alussa. Ammattilaiselle kieli on tärkeä työväline. Oppaassa esitellään kielitietoista työotetta ja asioimistulkin välityksellä työskentelyä.

Opas on suunnattu kuntien peruspalveluiden ammattilaisten työn tueksi ja kaikille kotoutumisen tukemisesta kiinnostuneille toimijoille. Voit ladata sen täältä. Lue lisää oppaan sisällöstä aiemmasta uutisestamme.

Oma kieli kotoutumisen tukena on toteutettu osana Navigaattori-hanketta, yhdessä IOM:n Suomen-toimiston kumppaneiden Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Julkaisu on toteutettu Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

***