Uutiset
Local

Uusi opas julkaistu kielen merkityksestä kotoutumisessa

Helsinki – IOM:n Suomen-toimisto on tuottanut oppaan Oma kieli kotoutumisen tukena (ruotsiksi: Det egna språket som stöd vid integration). Oppaan lähestymistapa kotoutumiseen ja kieleen on kaksisuuntainen: sekä kotoutujan että ammattilaisen kielellä on merkitystä. Suomeen kotoutuvien kielitaito nähdään kotoutumista edistävänä voimavarana. Peruspalveluissa työskentelevien ammattilaisten kieli on tärkeä kotoutumisen tuen väline.

Jokainen kotoutuja puhuu ja kommunikoi jollain kielellä – monesti useammalla kuin yhdellä kielellä. ”Olemme halunneet tässä oppaassa katsoa kieltä yleisesti kotoutumisen resurssina, emme pelkästään sen tavoitteena, kertoo IOM:n Suomen-toimiston kotoutumisen tuen asiantuntija Minna Savolainen. ”Lisäksi ammattilaisten käyttämä kieli vaikuttaa kotoutumiseen”, hän jatkaa.

Opas on suunnattu kuntien peruspalveluiden ammattilaisten työn tueksi ja kaikille kotoutumisen tukemisesta kiinnostuneille toimijoille. Se on toteutettu osana Navigaattori-hanketta, yhdessä IOM:n Suomen-toimiston kumppaneiden Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Julkaisu on toteutettu Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

Tietoa Suomesta omalla kielellä

Oppaan alkuosa käsittelee kulttuuriorientaatiota, joka järjestetään Suomen valitsemille kiintiöpakolaisille ennen Suomeen tuloa, ja yhteiskuntaorientaatiota, joka voidaan järjestää Suomeen saapumisen jälkeen kunnassa. Molemmat orientaatiot toteutetaan osallistujien omilla kielillä ja niissä hyödynnetään kotoutuvien henkilöiden kielitaitoa. Näin välttämätön tieto Suomen yhteiskunnasta tavoittaa ihmiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huomio myös ammattilaisten kieli- ja viestintätaitoihin

Koska kotoutuminen on aina paikallinen prosessi, opas alkaa ja päättyy kunnan näkökulmaan. Kuntien ja niissä työskentelevien ammattilaisten rooli on keskeinen kotoutumisen onnistumisessa.

Jokainen ammattilainen kunnassa voi tukea kotoutumista kohtaamisissaan asiakkaidensa kanssa. Erityisen tärkeitä ovat kieli- ja viestintätaidot. Oppaassa käsitelläänkin kielitietoisuutta sekä kieleen liittyviä oikeuksia, asenteita ja valtaa. Se tarjoaa näkökulmia oman ammatillisen viestinnän tutkimiseen ja auttaa löytämään omat kotoutumista tukevat viestintätaidot.

Oman lukunsa oppaassa saa myös asioimistulkkaus, sillä se on erityisen tärkeä aihe kotoutumisen tukemisessa. Asioimistulkkaus vaikuttaa aina vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Asioimistulkkauksen välityksellä työskentely on erityisosaamista, joka edellyttää harjoittelua ja opastusta.

Opas vapaasti ladattavissa

Opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi sekä tulostettavana että digitaalisena versiona. Oma kieli kotoutumisen tukena -oppaan voit jakaa kollegoillesi ja verkostoissasi sekä käyttää sitä vapaasti esimerkiksi koulutuksissa ja perehdytyksissä. Lataa opas täältä. Englanninkielinen versio julkaistaan keväämmällä – pysy kuulolla!

***