Uutiset
Local

IOM julkaisee uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan

Viime vuonna IOM saavutti noin 94 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti sosiaalisen median kanavien kautta, ja 23 miljoonaa näistä tuli Twitterin avulla.

Julkinen luottamus maailmaan on vähentynyt ja se on haaste myös kansainvälisille organisaatoille. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä IOM:n viesti siirtolaisuudesta on myös kärsinyt.

IOM:n viestinnän täytyy siis vastata ja tuottaa faktapohjaista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sekä olla mukana julkisessa keskustelussa.

Saavuttavuuden ja IOM:n äänen kuuluvuuden lisäämiseksi IOM on, yhteistyössä asiantuntevan ja ympäri maailmaa sijoittuvan henkilöstön kanssa, ottanut sosiaalisen median keskeiseksi viestinnän työkaluksi, erityisesti Twitterin. Tämän vuoksi IOM on luonut uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan kansainvälisille sivuilleen. Tavoitteena on lisätä luotettavuutta ja nostaa esille osaamista järjestön sisällä. Twitter-tietokanta löytyy osoitteesta: https://www.iom.int/dashboard/.

Tietokannasta löytyy kaikki organisaation eri toimistojen viralliset Twitter-tilit. Sivuston kautta löytää yhdestä paikasta viimeisimmät uutiset IOM:n työstä ympäri maailman ja erityisesti päivitykset siirtolaisuudesta.

Tietokanta on keskeisessä osassa IOM:n digitaalista strategiaa. journalistien, jotka ovat kiinnostuneet työstämme on nyt helppo saada tietoa sen kautta nopeasti.

***