IOM:n Suomen-toimisto

 1. avustaa Ruotsissa olevia siirtolaisia, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi tai pakotettu prostituutioon
 2. koordinoi paluutuen maksuja Ruotsista palaaville siirtolaisille.
   

Avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki ihmiskaupan uhreille ja prostituutioon pakotetuille

IOM:n Suomen-toimisto avustaa siirtolaisia, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi tai pakotettu prostituutioon Ruotsissa. Apua voivat saada sekä EU-maiden kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset.

Ruotsin alueelliset ihmiskaupan vastaiset koordinaattorit tunnistavat mahdolliset avunsaajat ja auttavat heitä tuen hakemisessa. IOM tukee Ruotsin ihmiskaupan vastaisia koordinaattoreita, viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä avustetun vapaaehtoisen paluun ja paluutuen suunnittelussa ja järjestämisessä. Tukeen kuuluu:

 • Tiedotus vapaaehtoisen paluun ja paluutuen mahdollisuudesta
 • Neuvonta paluuprosessin ja uudelleenkotoutumisen suhteen
 • Perusteelliset riski-, tarve- ja terveysarvioinnit
 • Matkajärjestelyt, mukaan lukien tuki matkustusasiakirjan hankkiminen, matkajärjestelyt lopulliseen määränpäähän paluumaassa, avustus kauttakulkumaissa ja paluumaahan saavuttaessa sekä saattajan järjestäminen tarvittaessa
 • Henkilökohtaisesti räätälöidyn uudelleenkotoutumistuen tarjoaminen palaajille

Paluun jälkeinen uudelleenkotoutumistuki ja monitorointi toteutetaan yhteistyössä IOM:n toimistojen ja muiden toimijoiden kanssa paluumaissa. Yhdessä näiden osapuolten kanssa IOM:n Suomen-toimisto pyrkii auttamaan palaajia luomaan kestäviä ja heidän tarpeisiinsa sopivia suunnitelmia uudelleenkotoutumiseksi. Paluun jälkeen IOM pitää yhteyttä jokaiseen palaajaan vähintään kuuden kuukauden ajan riippuen hänen halukkuudestaan pitää yhteyttä.

Paluussa ja uudelleenkotoutumisessa avustamisen lisäksi IOM:n Suomen-toimisto tukee palaajien pääsyä oikeuteen paluujärjestelyjen ja uudelleenkotoutumisen aikana sekä niiden jälkeen. Tähän voi kuulua esimerkiksi palaajan pitäminen ajan tasalla hänen tapaukseensa liittyvien tutkimusten tai oikeuskäsittelyjen kehityksestä tai järjestelyt palaajan osallistumiseksi oikeudenkäynteihin Ruotsissa.

Sukupuolten tasa-arvoa edistävä virasto Ruotsissa koordinoi ihmiskaupan vastaista työtä Ruotsissa ja rahoittaa IOM:n Suomen-toimiston työtä Ruotsissa olevien ihmiskaupan uhriksi ja prostituutioon pakotettujen siirtolaisten avustamiseksi.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja, ole yhteydessä IOM:n Suomen-toimistoon:

Tietoa sukupuolten tasa-arvoa edistävän viraston ihmiskaupan vastaisesta työstä englanniksi.

IOM:n tarvitsemat asiakirjat avustamista varten

Kun Ruotsin alueelliset ihmiskaupan vastaiset koordinaattorit tiedottavat IOM:n Suomen-toimiston tiimiä avustusta tarvitsevasta henkilöstä, he lähettävät IOM:lle seuraavat asiakirjat:

 • avustetun vapaaehtoisen paluun ja paluutuen hakemus (lataa PDF-lomake)
 • riskiarvoi (lataa PDF-lomake)
 • Kopiot matkustusasiakirjoista ja viisumista, jos mahdollista

Kaikki asiakirjat voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen AVRRTIPPSweden@iom.int. IOM:n Suomen-toimisto vahvistaa viestin saapumisen kirjallisesti.

Paluutuki

IOM:n Suomen-toimisto helpottaa paluutuen maksamista Ruotsista vapaaehtoisesti palaaville henkilöille yhteistyössä Ruotsin maahanmuuttoviraston kanssa. Jotta avustusta voi saada, seuraavien kriteerien tulee täyttyä:

 • palaaja on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai peruuttanut turvapaikkahakemuksensa
 • kyseessä on vapaaehtoisesti tapahtuva paluu Ruotsin maahanmuuttoviraston avustuksella ja tarkoitus on asettua paluumaahan
 • henkilö on palaamassa Keski-Afrikan tasavaltaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, El Salvadoriin, Etiopiaan, Irakiin, Nigeriaan, Pakistaniin, Somaliaan tai Sudaniin.
 • palaaja hakee tukea ollessaan yhä Ruotsissa ja mahdollisimman pian turvapaikkahakemuksen hylkäämisen tai peruuttamisen jälkeen.

Maksut koordinoi IOM:n Suomen-toimisto ja ne suoritetaan IOM:n toimistoissa paluumaissa.

Miten hakea paluutukea?

Jos haluat hakea paluutukea, ole yhteydessä vastaanottovirkailijaasi Ruotsin maahanmuuttovirastossa (Migrationsverket) tai ota yhteyttä lomakkeen kautta ennen lähtöäsi Ruotsista. Paluutuki myönnetään maahanmuuttoviraston päätösten perusteella. Jos Ruotsin maahanmuuttovirasto päättää, että avustusta myönnetään, saat tiedon päätöksestä ennen Ruotsista lähtöäsi. Ole yhteydessä IOM:n toimistoon paluumaassasi päätöksessä kerrottujen yhteystietojen avulla mahdollisimman pian paluusi jälkeen.

Lisätietoa vapaaehtoisesta paluusta ja paluutuesta Ruotsin maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Tiedustelut paluutuesta Ruotsista palaaville siirtolaisille voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen iomHelsinkiAVRSweden@iom.int.

Jos Ruotsin maahanmuuttovirasto on päättänyt, että saat paluutukea ja jos sinulla on kysymyksiä maksun hoitamisesta, voit olla yhteydessä

IOM:n Suomen-toimiston neuvontapuhelimeen +358 40 628 1182.

Numerosta saa asiakaspalvelua maanantaista perjantaihin klo 13–15 (Ruotsin aikaa) ja numeroon voi olla yhteydessä WhatsAppin ja Viberin kautta. Neuvontapuhelin palvelee englanniksi, arabiaksi, kurdiksi (sorani ja kurmanji), farsiksi, dariksi ja tadžikiksi.

Paluutuen tavoite

Paluutuen tavoitteena on tukea paluumuuttajien kestävää uudelleenkotoutumista. Tämä liittyy muun muassa YK:n siirtolaisuuskompaktin (engl. Global Compact for Migration) tavoitteeseen 21: "Tehdään yhteistyötä turvallisen ja inhimillisen paluun sekä kestävän uudelleenkotouttamisen edistämiseksi " (tavoite 21).

Paluutuen monitorointi

IOM:n Suomen-toimisto suorittaa säännöllisesti monitorointia paluutuen saajien keskuudessa. Monitorointi on tapa varmistaa, että paluutuki toimii tarkoituksen mukaisesti, kehittää tukea kokemuksen perusteella, tunnistaa mahdolliset puutteet ja parantaa avustetun vapaaehtoisen paluun ohjelmaa sekä edistää kestävää uudelleenkotoutumista.

Monitorointi on ensisijaisesti järjestön sisäinen valvonnan työkalu, joka antaa viitteitä projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Vuonna 2020 IOM:n Suomen-toimisto toteutti laajemman selvityksen paluun kestävyydestä paluutuen saajien keskuudessa, keskittyen erityisesti Ruotsista Afganistaniin ja Irakiin palanneisiin siirtolaisiin. Raportti "Payment of Reintegration Support to Voluntary Returnees from Sweden, Monitoring Report" esittelee tutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Lataa monitorointiraportti englanniksi.