Press Release —Local toukokuu 22, 2020

Muukalaisvihan torjunta on tärkeää koronaviruksen vastaisessa taistelussa

IOM Director General António Vitorino speaking about combatting xenophobia and racism.

IOM:n pääjohtaja António Vitorinon puhe:

Harvat kokemamme kriisit ovat koskettaneet ihmisiä ympäri maailmaa samalla tavalla kuin koronaviruspandemia (COVID-19). Yhteisöt maailmanlaajuisesti ovat reagoineet tähän pandemiaan vahvalla yhteistyöllä ja osoittaen solidaarisuutta. Jotkut ovat kuitenkin alkaneet syyttää koronaviruksen leviämisestä ulkomaalaisia, siirtolaisia ja yhteiskunnan reunoilla eläviä.

Rasistiset ja muukalaisvastaiset teot ovat levinneet laajalle. Niihin kuuluvat suulliset ja fyysiset hyökkäykset, sosiaalinen syrjäytyminen, tavaroiden ja palvelujen saatavuuden estäminen, yritysten boikotointi, syrjivät liikkuvuusrajoitukset ja karanteenisäännöt sekä poliitikkojen, muiden julkishallinnon henkilöiden ja tiedotusvälineiden muukalaisvastainen retoriikka. YK:n pääsihteeri on kuvannut niitä ”vihan ja muukalaisvastaisuuden tsunamiksi”.

Olemme huolestuneita rasististen tekojen mahdollisesta lisääntymisestä nyt, kun yhteiskunnat alkavat avautua. Ennustettu taloudellinen taantuma voi myös osaltaan lisätä yhteiskunnallisia jännitteitä ja vihatekoja. Kun ihmiset palaavat kaduille, kouluihin, kaupoille ja työpaikoille, on hyvin tärkeää, että muukalaisvihan vastaiset toimet jatkuvat ja että ne sisällytetään talouden sekä yhteiskunnan elvytystoimiin.

Pelko ja epävarmuus pandemian keskellä ovat ymmärrettäviä, mutta niiden ei pitäisi oikeuttaa muukalaisvihaa tai rasismia. Pelkoon perustuvat syrjivät asenteet ja viharikokset vaarantavat niiden kohteena olevien oikeudet, vaikuttavat kaikkien turvallisuuteen ja heikentävät yhteiskunnan elpymistä. On välttämätöntä, että ihmiset saavat tarkkaa tietoa koronaviruksen leviämisestä. Jatkuvat väärät tiedot ”ulkomaalaisten” tai ”ulkopuolisten” roolista viruksen levittäjinä aiheuttavat kuitenkin tuhoa, vaarantavat ihmishenkiä ja estävät ihmisiä tekemästä järkeviä valintoja suojellakseen itseään, perhettään ja yhteisöään.

Oikeus terveyteen on yleismaailmallinen. Jokaisella tulisi olla oikeus hakea ja saada lääketieteellistä hoitoa, jos epäilee altistuneensa virukselle. Kaikkien tulisi myös saada tietoa, kuinka ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Siirtolaisten ja heidän yhteisöidensä ei pitäisi joutua pelkäämään syrjintää tai muita haitallisia seurauksia. Monet valtiot tunnustavat tämän ja ovat myöntäneet siirtolaisille vapaan pääsyn koronavirustestiin ja tarvittavaan hoitoon riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan ja ​​varmistavat, että heitä ei ilmoiteta maahanmuuttoviranomaisille.

Siirtolaiset vahvistavat työpanoksellaan taloutta ja yhteiskuntaa ympäri maailmaa. Monet tekevät tärkeää tieteellistä tutkimusta, työskentelevät terveydenhuollossa ja muilla elintärkeillä aloilla kuten ruoantuotannossa, suojavälineiden valmistuksessa ja kuljetusalalla. Siirtolaisten panos on tärkeää yhteiskunnan elpymisen kannalta. Jotta siirtolaisia ei uhkaisi muukalaisviha tai rasismi, järjestömme edellyttää valtioilta seuraavia asioita:

  • Tosiasioihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa julkista viestintää, joka ei edistä muukalaisvihaa tai rodullista syrjintää. Poliittisilla johtajilla, tiedotusvälineillä, yhteisöjen johtajilla, uskonnollisilla johtajilla ja kansalaisyhteiskunnan ryhmillä on kaikilla tässä tärkeä rooli. Ihmiset voivat tehdä järkeviä valintoja vain, jos heillä on tarkkoja tietoja taudin leviämisestä.
  • Tietoisuutta lisääviä kampanjoita ja politiikkaa, joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti ja kunnioittavasti. Tämä oikeus kuuluu myös kansalaisuudettomille ja rajasulkujen takia jumiin jääneille siirtolaisille. Heillä tulee myös olla pääsy tarvittaviin palveluihin.
  • Valtioiden koronaviruksen vastaisten suunnitelmien tulee sisältää siirtolaisten kohtaaman väkivallan ja viharikosten ehkäisytoimet. Rikosten tekijät on saatettava vastuuseen.
  • Ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua koskevien sääntöjen tulee täyttää kansainväliset velvoitteet eivätkä ne saa perustua suvaitsemattomuuteen ja pelkoon.

Nyt enemmän kuin koskaan koko yhteiskunnan turvallisuus riippuu heikoimmassa asemassa olevien tehokkaasta suojelusta. Muukalaisviha ja syrjintä heikentävät koronaviruksen vastaisia toimiamme.

IOM on yhdessä diasporakumppaneidemme kanssa julkaissut lausunnon, jolla se ilmaisee tukensa muukalaisvihasta kärsiviä kohtaan. Kun maat etenevät koronan vastaisissa toimissaan, kaikkien ihmisten, myös siirtolaisten, oikeuksien kunnioittaminen auttaa hillitsemään pandemiaa tehokkaasti ja elvyttämään yhteiskuntia.

 

Lue IOM:n pääjohtajan puhe englanniksi täältä.