Uutiset
Local

Kohti kokonaisvaltaista kotoutumista

Helsinki – Jo yli 500 kouluttautunut kiintiöpakolaisten vastaanotosta ympäri Suomen. Pakolaisen matka kuntaan (PMK) -koulutuksia järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 12. Koulutukset toteutettiin 2–3 tunnin webinaareina yhteistyössä paikallisten ja temaattisten kotoutumisen asiantuntijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan 515 peruspalveluiden ammattilaista, järjestötoimijaa, TE-palveluiden ja Kelan asiantuntijaa, poliisia, vapaaehtoista, opettajaa, varhaiskasvattajaa, asumispalveluvirkailijaa ja seurakunnan työntekijää on osallistunut koulutuksiin. Alkuvuonna 2022 järjestetään vielä kuusi koulutusta mm. Savossa, Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Lohjalla ja Kirkkonummella.

”Kotoutumiseen vaikuttavat monet eri alojen ammattilaiset työssään. Siksi on tärkeää tarjota myös moniammatillista peruskoulutusta aiheesta. Jaettu ymmärrys kiintiöpakolaisten vastaanotosta tukee kuntiin kotoutumista kokonaisvaltaisesti,” kuvailee kouluttaja ja projektiasiantuntija Minna Savolainen Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksen hyötyjä.

PMK-koulutus tarjoaa perustietoa ja yleiskuvan kiintiöpakolaisen uudelleensijoittamisesta Suomeen ja vastaanotosta kunnassa. Monialaisessa koulutuksessa kuntien eri alojen työntekijät pääsevät näkemään oman tärkeän ammatillisen roolinsa kotoutumisen edistämisessä. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin, mitä kiintiöpakolaisuus tarkoittaa ja kuinka voi itse työssään tukea kotoutumista.

Kotoutuminen edellyttää luottamuksen rakentamista

Sotaa, konfliktia ja vainoa pakenevan ihmisen kohtaamisen keskiössä on luottamuksen rakentaminen. Sen vuoksi on huomioitava jokaisen kohtaamisen tärkeys. Kaikki peruspalvelujen ammattilaiset voivat tukea kotoutumista osana työtään ja rakentaa luottamusta palveluihin, kuntaan ja uuteen kotimaahan. PMK-koulutus ei painota kulttuurieroja, vaan jaettua ihmisyyttä osana ammatillista kohtaamista.

Osallistuijlta nimettömänä kerätty palaute on ollut posiitivista. Mikä vastaajien mielestä sitten on ollut koulutuksen parasta antia?

”Muistutus luottamuksen tärkeydestä sekä se, että yleensä pakolaisen asemassa olevat ihmiset luottavat nimenomaan hoitajiin ja lääkäreihin, ja siksi omassa työssäni minulla on mahdollisuus suurestikin vaikuttaa siihen, että sitä luottamusta saadaan rakennettua ja siltoja avattua kenties moneenkin suuntaan.”

Ihminen kotoutuu vuorovaikutuksessa

Koulutuksessa nostetaan esiin myös kieli ja viestintä ammattilaisten tärkeinä työvälineinä. Asioimistulkkauksen ohella on hyvä huomioida, että kotoutumisen alkuvaiheessa ihmisillä ei ole yhteiskunnallista tietoa Suomesta eikä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

”Asioi[den] ymmärtämistä ei saa pitää selvyytenä vaan tulee olla varma, että toinen on ymmärtänyt mistä puhun. Tätä varten on varattava aikaa.”

Näin ollen Suomessa käyttämiemme sanojen merkityssisällöt eivät ole jaettuja. ’Viranomainen’ ei tarkoita välttämättä pakolaistaustaiselle ihmiselle luotettavaa ammattilaista, ’välitunti’ ja ’kurahaalarit’ eivät ole tuttuja asioita, ’valitus’ ei merkitse kaikille kirjallista menettelyä. Erityisesti ammattilaistermit ja eri palvelut voivat olla mahdottomia ymmärtää ellei niitä selitetä auki. Kuunteleminen on myös keskeinen osa vuorovaikutuksen onnistumista.

PMK-koulutusten materiaalina käytetään infograafia kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen ja kotikuntaan. Toiveena on, että mahdollisimman moni asiantuntija ja kouluttaja hyödyntäisi niin materiaalia kuin koulutusmallia järjestämällä vastaavia koulutuksia itsenäisesti, esimerkiksi kuntien ja järjestöjen yhteistyönä.

”Poikkeuksellisen hyvin toteutettu kokonaisuus. Asiasisältö oli ytimekästä, se esitettiin hyvin ja oman työni tueksi jäi paljon lisämateriaalia.”

PMK-koulutukset järjestetään osana IOM:n Suomen-toimiston ja Suomen Pakolaisavun yhteistä Navigaattori 2.0 -hanketta, jota rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Edellisen Navigaattori-hankkeen aikana (2018–2021) kehitetyt koulutukset sisälsivät myös kotoutuneen kokemuksellisen asiantuntijan panoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. PMK-koulutusten ohjelmaa voi muokata paikallisten tarpeiden mukaisesti ja kuulla myös kokemuksellisen asiantuntijan puheenvuoron. Lue lisää arvointiraportista, jonka yhteenveto ja suositukset löytyvät sivuilta 15–16.

***

 

Kaikista Navigaattori 2.0 -hankkeen toiminnoista, ajankohtaisista asioista ja materiaaleista tiedotetaan uutiskirjeellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Uutiskirjeen voit tilata tästä: http://eepurl.com/hGMcvL.

 

Läs mer om vår verksamhet, aktuella händelser och ta del av material från projektet Navigator 2.0 genom vårt nyhetsbrev (tillgängligt på engelska, svenska och finska). Välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet via länken http://eepurl.com/hGMcvL.

Kaikista PMK-koulutuksiin liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä Minna Savolaiseen (msavolainen@iom.int) suomeksi ja englanniksi.