Uutiset
Local

Kilpajuoksu ilmastonmuutosta vastaan - Kansainvälinen humanitaarisuuden päivä 2021

Helsinki – Tänä kansainvälisenä humanitaarisuuden päivänä IOM tunnustaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien monien humanitaaristen kriisien uhan kaikkialla maailmassa. IOM on ollut vuosikymmenien ajan aktiivinen toimija, joka on auttanut katastrofien vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä ja samalla osoittanut, miten muuttoliikkeet ja ilmastonmuutos ovat yhteydessä toisiinsa.

Luonnonkatastrofit lisääntyvät entisestään ja merenpinta nousee. Tämän seurauksena yhä useammat ihmiset joutuvat lähtemään kotiseudultaan, yhä useammat menettävät kotinsa, toimeentulonsa ja elämänsä. Maailmanpankki ennustaa, että yli 140 miljoonaa ihmistä joutuu pakenemaan maansa sisällä ilmastonmuutoksen vuoksi vuoteen 2050 mennessä, ellei ryhdytä toimiin.

Ilmaston hätätilanne näkyy tuhoisana kaikkialla maailmassa niin suuressa mittakaavassa, että humanitaarista työtä tekevät eivät voi sitä yksin hallita. Kilpajuoksussa ilmastonmuutosta vastaan emme saa jättää ketään jälkeen. Ilmastokriisin laajuus ylittää yksittäisten ihmisten kyvyn ratkaista se. Se voidaan ratkaista vain koko ihmiskunnan yhteisillä ponnisteluilla. IOM kutsuu sinut mukaan toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
 

IOM:n pääjohtajan António Vitorinon puhe kansainvälisenä humanitaarisuuden päivänä 2021

"Myrskyjen ja aärimmäisten lämpötilojen lisääntyminen, merenpinnan nousu ja kuivuus ovat tehneet ilmastonmuutoksesta aikamme ratkaisevan tärkeän kysymyksen.

Kansainvälisenä humanitaarisuuden päivänä keskitymme haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, jotka kärsivät eniten globaalista ilmastonhätätilanteesta.

Viime vuonna yli puolet kaikista pakenemaan joutuneista ihmisistä pakeni sään aiheuttamien katastrofien takia.

Miljoonat ihmiset menettivät kotinsa, ruoan ja veden saatavuuden ja koko toimeentulonsa pahentuneiden ja yhä useammin esiintyvien luonnonkatastrofien vuoksi.

Nämä ovat ilmastosiirtolaisia, ja heitä tullaan näkemään tulevina vuosina yhä enemmän.

Maailmanlaajuinen pandemia pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vaikeuttaa etulinjan työntekijöiden ja koko humanitaarisen yhteisön kykyä reagoida.

Ilmastokriisi on kilpajuoksu aikaa vastaan, ja se edellyttää kaikenkattavia toimia kaikilta sidosryhmiltä – hallituksilta, yksityiseltä sektorilta, kansalaisyhteiskunnalta, teiltä ja minulta.

Maailman viettäessä kansainvälistä humanitaarisuuden päivää me seisomme yhdessä niiden kaikkien kanssa, joihin ilmastonmuutos on vaikuttanut, mukaan lukien siirtolaiset. Vaadimme hätävalmiuden ja kestävyyden parantamista entisestään sekä työtä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen lisäämiseksi.

Tämä on humanitaarinen kriisi, joka ei tunne valtioiden rajoja, kriisi, joka vaikuttaa koko ihmiskuntaan. Kriisin ratkaisu ei edellytä pelkästään humanitaarisen työn tekijöiden osallistumista, vaan meidän kaikkien osallistumista."

Voit katsoa puheen englanniksi videomuodossa IOM:n päämajan Youtube-kanavalta.

***