News
Local

Guidelines for Protecting Migrant Workers at Workplaces during the Coronavirus Pandemic

Ohjeistus siirtolaistyöntekijöiden suojelemiseksi työpaikoilla koronaviruspandemian aikana

* Information available only in Finnish

 

Kansainvälinen kauppakamari (ICC) ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) julkaisivat tällä viikolla työnantajille ohjeita, kuinka suojella siirtolaisia koronaviruspandemian (COVID-19) aikana.

Siirtolaistyöntekijät ovat tärkeä osa koko maailman työvoimasta: heidän osuutensa väestöstä on 3,5 %. Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset ympäri maailman luottavat siirtolaistyöntekijöihin. Heitä työskentelee esimerkiksi elintarviketuotannossa, palvelualalla ja teollisuudessa. Koronavirus on vaikuttanut näihin kaikkiin aloihin suuresti.

Siirtolaistyöntekijät ovat alttiita työpaikan menettämiselle, palkkojen leikkauksille ja monille terveys- ja turvallisuusongelmille. Toisin kuin paikallinen väestö, siirtolaiset ovat usein kaukana perheen tukiverkostoista. He kohtaavat kielellisiä ja kulttuurillisia vaikeuksia, ja he eivät yleensä kuulu sosiaaliturvan piiriin. Monet kärsivät syrjinnästä. Samaan aikaan heidän kotimaansa, etenkin matalan ja keskitulotason maat, jotka ovat riippuvaisia siirtolaistyöntekijöiden rahalähetyksistä, kokevat rahansiirtojen jyrkän laskun.

ICC ja IOM ovat julkaisseet työnantajille ohjeistuksen, jossa korostetaan yksityisen sektorin roolia siirtolaistyöntekijöihin kohdistuvien haasteiden ratkaisemisessa koronaviruspandemian aikana. Ohjeistus sisältää yleisiä periaatteita, kuten kaikkien työntekijöiden ”tasa-arvoinen, arvokas ja kunnioittava kohtelu” – sukupuolesta tai statuksesta huolimatta. Ohjeistuksessa huomioidaan viisi eri osa-aluetta: fyysinen terveys ja mielenterveys, elin- ja työolot, taloudellinen tuki, eettinen rekrytointi ja toimitusketjun avoimuus.

”Koronavirus on tehnyt globaalin talousjärjestelmämme epätasa-arvon ja siirtolaisten päivittäin kohtaamat haasteet näkyviksi”, sanoi ICC:n pääsihteeri John W. H. Denton.

”Yritykset voivat edesauttaa kaikkien työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta luomalla osallistavia käytäntöjä. Samalla he luovat myös perustan talouden kestävämmälle elpymiselle”, hän lisäsi.

Ohjeistus on mukautettu versio IOM:n työnantajille ja yrityksille suunnatuista COVID-19-ohjeista, joiden avulla pyritään parantamaan siirtolaistyöntekijöiden suojelua ja jotka täydentävät ICC:n suosituksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyen.

”Siirtolaistyöntekijät ovat edelleen eturintamassa kollektiivisessa koronaviruksen torjunnassa: he toimivat lääkäreinä, sairaanhoitajina ja muina terveydenhuollon ammattilaisina sekä maatalous-, kuljetus- ja vähittäiskaupan työntekijöinä, jotka pitävät kaupunkimme toiminnassa”, sanoi Marina Manke, työvoiman liikkuvuuden ja inhimillisen kehityksen osaston johtaja IOM:llä.

”Työnantajat ovat ainutlaatuisessa asemassa varmistamassa työntekijöiden suojelun sekä työpaikalla että heidän toimintayhteisöissään ja toimitusketjuissa. Toivomme, että tästä oppaasta on työnantajille apua”, hän selitti

Lataa täältä ICC:n ja IOM:n laatimat siirtolaistyöntekijöiden suojelua koskevat ohjeet COVID-19-pandemian aikana.