Traumakokemuksen huomioiminen ihmiskaupan uhria auttaessa

3 years 7 months ago

IOM:n Suomen-toimiston järjestämässä koulutuksessa pohdittiin, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi tunnistaa ihmiskaupan uhrin ja miten häntä voi auttaa. Aihe on tärkeä, sillä ihmiskaupan uhrien määrä on kolminkertaistunut vuosien 2015 ja 2018 välillä. Koulutuksen sisältämien harjoitusten ansiosta osallistujat pääsivät käyttämään oppimaansa käytännössä ja syventämään osaamistaan.

Vuonna 2018 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaiksi otettiin 163 henkilöä, kun taas vuonna 2015 vastaava luku oli 52. Auttamisjärjestelmän asiakkaiden määrä on siis kolmessa vuodessa yli kolminkertaistunut. Yleisimmin ihmiskaupan uhrit ovat lähtöisin Nigeriasta, Irakista, Afganistanista tai Somaliasta.

IOM:n Suomen-toimisto järjesti 29.1.2019 koulutuksen ihmiskaupan uhrien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Se oli osa kevään 2019 aikana eri puolella Suomea toteutettavien koulutusten sarjaa. Kouluttajina olivat IOM:n ihmiskaupan vastaisen työn projektikoordinaattori Jaana Sipilä ja projektiassistentti Miila Nieminen.

Vuorovaikutus traumatisoituneen ihmiskaupan uhrin kanssa

Koulutuksessa käsiteltiin ihmiskaupan uhrin auttamista osallistavien tehtävien avulla. Päivän aluksi kouluttajat pitivät noin tunnin kestävän alustuksen ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta. Sen jälkeen osallistujat tekivät simulaation dialogista terveydenhuollon ammattilaisen ja hänen ahdistuneisuudesta sekä pelkotiloista kärsivän asiakkaansa välillä. Osallistujat analysoivat terveydenhuollon ammattilaisen asiakaskohtaamisen sujumista virke virkkeeltä, ja usein pysähdyttiin miettimään, minkälaisen viestin sanat välittävät ja mitä olisi voinut sanoa paremmin. Tehtävä sai aikaan vilkasta keskustelua – asiakaskohtaamisiin kun ei ole mitään valmista reseptiä, ja jo kehonkielellä voi viestiä paljon.

Terveydenhoito- tai sosiaalipalvelutilanteisiin valmistautuminen ja niiden harjoittelu on tärkeää, sillä ne saattavat olla ihmiskaupan uhrin ainoita hetkiä tulla huomatuksi.

“Traumainformoitu työtapa on keskeistä ihmiskaupan uhria auttaessa”, kouluttaja Jaana Sipilä muistutti. Traumainformoitu työtapa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huomioidaan traumakokemuksen vaikutus asiakkaan käytökseen ja viestitään tarpeeksi selkeästi. “Vastaanotolla on tärkeää kertoa koko ajan, mitä tapahtuu, ja pyytää lupa kaikkiin tutkimuksiin”, Sipilä jatkoi.

Verkostoyhteistyö ihmiskaupan uhrin auttamisessa

Iltapäivällä vuorossa oli harjoitus ihmiskaupan uhrin auttamisesta käytännössä. Osallistujat perehtyivät Chung-nimisen henkilön tarinaan. Chung oli tullut Suomeen työskentelemään sukulaisensa yrityksessä. Työ oli kuitenkin palkatonta ja työpäivät epäinhimillisiä, mikä seurauksena Chungin psyykkinen ja fyysinen terveys heikkeni.

Osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa he pohtivat oman ammattikuntansa näkökulmasta, miten Chungia voisi auttaa. Isoimpana haasteena pidettiin hänen saamistaan avun piiriin. Pohdintaa seurasi simulaatiokeskustelu mielikuvituskunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajien välillä. Palveluntarjoajien edustajat keskustelivat, miten palvelut saisi tuotua asiakkaan lähettyville sen sijaan, että asiakas joutuu menemään paikasta toiseen saadakseen apua. Osallistujat eläytyivät rooliinsa niin, että naurultakaan ei säästytty aiheen vakavuudesta huolimatta.

Koulutukseen osallistujat saivat käytännön työkaluja ihmiskaupan uhrin auttamiseksi ja hänen terveytensä edistämiseksi. Kaikille osallistujille jaettiin IOM:n tuottama ihmiskaupan uhrin terveyttä käsittelevä oppimateriaali, jota koulutuksessa hyödynnettiin. Osallistavat harjoitukset tarjosivat mielekästä pohdintaa niin sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille kuin ihmiskaupan uhrien auttamistyötä tekeville ammattilaisillekin.

 

Sofia Marin

Kirjoittaja työskentelee IOM:n Suomen-toimiston viestinnässä.

IOM:n Suomen-toimiston blogin kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM:n virallista kantaa.

Lisätietoa

IOM järjestää koulutuksia ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kevään 2019 aikana.

Lisätietoa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä: www.ihmiskauppa.fi