Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa 2017–2019

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto toteutti 2017–2019 hankkeen, joka tuki ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja palveluohjausta terveydenhoidon ja sosiaalityön piirissä. Hanke toteutettiin STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella. Lisäksi vahvistettiin terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoiden valmiutta vastata ihmiskaupan uhrien erityisiin hoidon ja tuen tarpeisiin. Hankkeen tukena toimivat ohjaustyöryhmä, laajempi moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä sekä erityisasiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhoitoalalta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön soveltuva ohje ihmiskaupan uhrien varhaiseen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. Hankkeen toisessa vaiheessa vahvistettiin sosiaali- ja terveydenhoidon toimijoiden ja ammattilaisten kykyä ymmärtää ihmiskauppaa ilmiönä ja tunnistaa ihmiskaupan uhri. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestettiin koulutuksia, joissa kerrottiin ihmiskaupan vaikutuksista uhrien terveyteen ja hyvinvointiin. Osana hanketta julkaistiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu oppimateriaali Avaa ovi avulle, joka kertoo ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Ihmiskaupassa hyväksikäytetään haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rikollisen, usein taloudellisen, hyödyn nimissä. Uhrit eivät aina tunnista itseään rikoksen uhriksi, eivät usein tiedä oikeuksiaan tai mahdollisuuksiaan saada apua tilanteeseensa. Tämä asettaa viranomaisille, järjestötyöntekijöille ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille haasteen aktiivisesti tunnistaa ihmiskauppaa ja ohjata mahdolliset uhrit avun piiriin.

Ihmiskaupassa tapahtuvalla hyväksikäytöllä on sen muodosta riippuen monenlaisia haitallisia ja usein pitkäaikaisia vaikutuksia uhrin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Varhaisen tunnistamisen lisäksi ihmiskaupan erityispiirteet huomioivalla avulla ja tuella on suuri merkitys ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoilla ja ammattilaisilla on tässä keskeinen rooli.

Hankkeen aktiviteetit ja tuotetut materiaalit