Vastuuvapausilmoitus

IOM ja sen työntekijät tekevät parhaansa varmistaakseen verkkosivujen ja siellä olevien tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. Jotkut tiedoista saattavat kuitenkin olla tahattomasti virheellisiä.

IOM ei ole millään tavalla vastuussa mistään näiden verkkosivujen tietojen ja/tai aineiston käytön seurauksista. IOM:llä ei ole laillista vastuuta siitä, miten ulkopuoliset käyttävät näitä tietoja eikä ulkopuolisille kuuluvista asiakirjoista, jotka ovat saatavilla näiden verkkosivujen kautta. Jos IOM:n verkkosivuilla on eroavaisuuksia verrattuna IOM:n virallisiin kirjallisiin asiakirjoihin, kirjalliset asiakirjat ovat ensisijaisia, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

Sähköisesti saatavilla oleva teksti on tarkoitettu yleisluontoiseksi tiedoksi suurelle yleisölle ja tueksi eri prosesseille. Verkkosivujen sisältämä tieto ei aiheuta tai edellytä minkäänlaisia oikeudellisia velvoitteita. Tekstien käyttäminen on vierailijan omalla vastuulla.

Näillä verkkosivuilla julkaistuja tietoja ja yhteystietoja ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen, joka ei kuulu IOM:n toimialaan. Siten on kiellettyä sisällyttää sähköpostiosoitteita ja muita näillä verkkosivuilla julkaistuja tietoja mihinkään tietokantaan, liikesuhteiden tiedostoon tai edellämainittujen kaltaisiin tuotteisiin ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. IOM:llä on oikeus vaatia korvausta sopimattomasta tietojen käytöstä riippumatta siitä, missä muodossa tiedot ovat.

Automaattisten sähköpostien tai massasähköpostien lähettäminen tai mikä tahansa muu sähköinen viesti useiden IOM:n työntekijöiden sähköpostiosoitteisiin katsotaan periaatteessa epäasianmukaiseksi käytöksi. Sähköpostiosoitteiden lähteellä ei ole merkitystä. Poikkeuksena on tilanteet, joissa kyseessä olevat työntekijät ovat henkilökohtaisesti ja todistettavasti antaneet suostumuksensa tällaisten viestin lähettämiseen.

Verkkosivusto iom.fi on IOM:n omaisuutta. Kaikki tekijänoikeudet ja muut näiden verkkosivujen sisällöt, joihon kuuluu teksti, pohja, kuvat ja äänet, sekä niihin liittyvät aineettomat oikeudet kuuluvat IOM:lle ja sen lisenssinantajille.

Näiden verkkosivujen sisältöä ei saa kopioida, muokata tai julkaista missään muodossa ilman etukäteen hankittua IOM:n kirjallista suostumusta, paitsi lainsäädännöllisten rajoitusten vuoksi tai jos se on välttämätöntä verkkosivujen aiottua käyttötarkoitusta varten.