Tietoa meistä

Vuonna 1951 perustettu Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on johtava hallitustenvälinen organisaatio siirtolaisuuden alalla ja tekee tiivistä yhteistyötä hallitusten, hallitustenvälisten toimijoiden ja valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa.

IOM:lla on 173 jäsenvaltiota ja kahdeksalla muulla valtiolla on tarkkailijan asema. Toimistoja IOM:llä on 590 ympäri maailmaa ja työntekijöitä yli 15 000. IOM on sitoutunut edistämään inhimillistä ja hyvin hallittua muuttoliikettä kaikkien hyödyksi. Se tekee niin tarjoamalla palveluja ja neuvoja hallituksille ja siirtolaisille.

IOM tekee töitä säännönmukaisen ja inhimillisen siirtolaisuuden puolesta, edistää kansainvälistä yhteistyötä muuttoliikekysymyksissä, auttaa etsimään käytännön ratkaisuja muuttoliikkeeseen liittyviin ongelmiin ja tarjoaa humanitaarista apua siirtolaisille, mukaan lukien pakolaiset ja maan sisäiset siirtolaiset.

IOM:n perustuslaissa tunnustetaan yhteys muuttoliikkeen ja taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen välillä sekä liikkumisvapaus.

IOM on sitoutunut keskeisiin arvoihinsa ja periaatteisiinsa. Se on sitoutunut myös YK:n peruskirjassa vahvistettuihin periaatteisiin ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Voit lukea lisää IOM:n työstä järjestön päämajan sivulta: iom.int.