Press Release —Local heinäkuu 08, 2020

YK-järjestöt toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijalasta Kreikasta

Ilman huoltajaa olevia siirtolaislapsia Ateenassa nousemassa lentokoneeseen. IOM/Christine Nikolaidou

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja YK:n lastenjärjestö UNICEF toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta.

Lapset saapuivat turvallisesti Suomeen tänään iltapäivällä. He olivat asuneet useiden kuukausien ajan ahtaasti vastaanottokeskuksissa Lesboksen, Sámoksen ja Chíoksen saarilla. Saapuessaan Suomeen lapset olivat terveitä. Maahanmuuttovirasto vastaanotti lapset, jotka kaikki hakevat kansainvälistä suojelua. Hakemukset käsitellään yksitellen.

Tänään saapuneet lapset olivat ensimmäinen ryhmä kaikkiaan 175 turvapaikanhakijasta, jotka Suomi on avokätisesti tarjoutunut vastaanottamaan. Näihin turvapaikanhakijoihin kuuluu alaikäisten lisäksi myös haavoittuvassa asemassa olevia yksinhuoltajaperheitä, jotka vastaanotetaan Maltalta ja Kyprokselta.

Suomen toiminta on tärkeä eurooppalaisen solidaarisuuden osoitus ja osaltaan helpottaa ylikuormittunutta ja huolestuttavaa tilannetta Kreikan saarilla.

Uudelleensijoitus järjestettiin yhteistyössä Suomen ja Kreikan hallitusten kanssa. Sitä koordinoi Euroopan komissio ja tukena toimivat YK-järjestöt IOM, UNHCR ja UNICEF sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO). Yhteensä 1600 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä uudelleensijoitetaan Kreikasta muihin Euroopan valtioihin.

Tällä hetkellä mukaan ovat lupautuneet 11 EU:n jäsenmaata ja Norja. Jo 90 ilman huoltajaa olevaa lasta on tuotu Luxemburgiin, Saksaan ja Portugaliin. Seuraavat siirrot tapahtuvat tulevina viikkoina Belgiaan, Ranskaan, Saksaan, Liettuaan ja Sloveniaan.

"Olemme vielä alkuvaiheessa, mutta uudelleensijoituksia on tarkoitus tehdä enenevissä määrin yhteistyössä Kreikan ja muiden Euroopan maiden, YK-järjestöjen ja Euroopan komission kanssa", sanoo IOM:n Euroopan talousalueen, EU:n ja NATO:n aluetoimiston johtaja, Ola Henrikson.

"Uudelleensijoitus osoittaa humaania solidaarisuutta, joka on toimivaa. Se on toimivaa heikoimmassa asemassa olevien lapsien ja muiden avun tarpeessa olevien kannalta sekä Kreikan kannalta. Uskomme, että uudelleensijoitus on toimiva menetelmä Euroopassa jatkossakin."

"Olemme erittäin tyytyväisiä nähdessämme EU:n valtioiden sitoutumisen konkreettisina toimina. Tämä todistaa sen, että eurooppalainen solidaarisuus on todellista. Näitä yhteisiä ponnisteluja ratkaisujen löytämiseksi on jatkettava ja vahvistettava", sanoo UNHCR:n Euroopan aluejohtaja Pascale Moreau.

"Kreikassa on edelleen satoja ilman huoltajaa olevia pakolaislapsia epätoivoisissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Heidän tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa turvaaminen tulisi olla yhteinen päämäärämme ja moraalinen välttämättömyys."

”Euroopassa nämä lapset pystyvät aloittamaan elämänsä uudelleen”, sanoo UNICEF:in Euroopan ja Keski-Aasian aluetoimiston johtaja Afshan Khan.

"He pääsevät nyt turvaan, terveydenhuollon piiriin ja kouluun ja nauttimaan oikeuksista, jotka kuuluvat jokaiselle lapselle. He tarvitsevat kasvunsa tueksi koko yhteisön tukea, ja tässä meillä jokaisella on roolimme. Lapsista suurin osa jäi vielä leireille. Me voimme ja meidän täytyy ryhtyä tarmokkaampiin toimiin heidän puolestaan."

Heinäkuun alussa Kreikassa laskettiin olevan lähes 4700 ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijalasta, jotka tarvitsevat kiireellisesti kestäviä ratkaisuja, mukaan lukien nopeutettu rekisteröinti, perheenyhdistäminen ja uudelleensijoittaminen. Heistä yli 1100 on ahtaissa vastaanottokeskuksissa Egeanmeren saarilla. Lapset ovat epävarmoissa olosuhteissa ja alttiita vakaville riskeille, kuten hyväksikäytölle ja väkivallalle.

 

Lisätietoa

IOM:

UNHCR: 

UNICEF: