Press Release —Local syyskuu 07, 2020

Suomen YK-järjestöt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukena

Pride-lippu. Kuva: Stavrialena Gontzou/Unsplash

Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt Suomessa osoittavat tukensa HLBTIQ-yhteisölle. Me olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin. Perusarvomme ovat tasa-arvo ja syrjimättömyys.

Emme saa unohtaa HLBTIQ-ihmisiä koronaviruksen vastaisessa taistelussa. HLBTIQ-yhteisö kohtaa erityisiä haasteita tämän kriisin aikana. Esimerkiksi yhä useampi joutuu kohtaamaan väkivaltaa, kärsii mielenterveyshaasteista tai ei pääse sosiaalipalveluiden pariin tarkoituksenmukaisella tavalla. HLBTIQ-ihmisten oikeudet ja hyvinvointi tulee ottaa huomioon koronaviruksentorjuntatoimia suunnitellessa. On meidän kaikkien tehtävä vaatia muutosta ja pitää huolta siitä, että ketään ei syrjitä.

Haluamme osoittaa tukemme HLBTIQ-yhteisölle. Toivomme kaikille merkityksellistä Pride-viikkoa, joka tukee muutosta kohti kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista.

 

Suomen YK-liitto

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto

Suomen pakolaisapu

Väestöliitto

Suomen UNICEF

Lisätietoa

Helsinki Pride -yhteisö

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, luku I artikla 1: "...kaikille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista kehitettäessä ja edistettäessä..."