Press Release —Local heinäkuu 30, 2020

IOM:n pääjohtajan viesti ihmiskaupan vastaisena päivänä

Kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä 30.7.2020.

Tänään on kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä. IOM tekee ihmiskaupan vastaista työtä yhteistyössä hallitusten, Yhdistyneiden Kansakuntien, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja kehitysyhteistyökumppanien kanssa. 1990-luvun puolivälistä lähtien IOM ja sen yhteistyökumppanit ovat tarjonneet suojaa ja apua lähes 100 000 ihmiskaupan uhrille.

IOM:n pääjohtajan António Guterreksen viesti

Tänä vuonna on kulunut 20 vuotta siitä, kun Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja [Palermon pöytäkirja] ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta allekirjoitettiin.

Olemme puolivälissä tätä kaikille erittäin vaikeaa vuotta, ja meidän nykyisillä haasteillamme on suuri vaikutus ihmisten haavoittuvuuteen ihmiskaupan ja hyväksikäytön suhteen.

IOM toteutti ihmiskaupan vastaisia toimia ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti jo kauan ennen kuin Palermon pöytäkirja antoi meille selvästi määritellyt muuttujat, jotka tunnemme tänään. Toimintamme ja keinomme puuttua ihmiskauppaan ovat kehittyneet ajan myötä, kun uusia ihmiskaupan muotoja on syntynyt.

Olemme hallitusten tavoin saaneet oppia, että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin, ammattiliittojen, toimitusketjun tarkastajien ja rekrytointitoimistojen kanssa, jotta voidaan vähentää riskiä joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhriksi.

Olemme nyt uuden vuosikymmenen alussa, ja maailmalla on nyt edessään ehkä suurin haaste ihmiskaupan torjumiseksi – pandemia, joka on lisäksi asettanut vakavia liikkuvuuden rajoituksia, vaikuttanut toimeentuloon ja heikentänyt jo ennestään haavoittuvien ihmisten asemaa. Koronaviruksella (COVID-19) on tuhoisa vaikutus miljardien ihmisten kotitalouksien turvallisuuteen ja terveyteen ympäri maailmaa. Tämä lisää väistämättä haavoittuvuutta ja hyväksikäytön riskiä riippumatta siitä, onko kyseessä työnhakijat vaarallisilla matkoilla, lapsityövoimasta taloudellisesti riippuvaiset perheet tai tyttölapsien naittaminen epätoivoisena yrityksenä helpottaa taloudellista tilannetta.

Nyt, kuten aina, ihmiskaupan vastaisen yhteisön on kehityttävä ja mukauduttava tässä kriisitilanteessa etsimällä uusia tapoja tunnistaa ihmiskauppa, etsiä haavoittuvuuksia, tukea valtioita puolustaen samalla ihmisoikeuksia, estää hyväksikäyttöä ja etsiä turvallisia sekä toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja heille, jotka ovat muuttoliikkeessä. Toimitaan kaikki näin, koska yhdessä olemme vahvempia!

Lisätietoa