Navigaattori-hanke

Navigaattori 2.0 -hanke tukee kotoutumista kaksisuuntaisesti järjestämällä koulutusta sekä peruspalveluiden ammattilaisille että kiintiöpakolaisille kunnissa. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2022 saakka Suomen Pakolaisavun ja IOM:n Suomen-toimiston luotsaamana. 

Navigaattori 2.0 on jatkoa kolmivuotiselle (1.4.2018–31.3.2021) Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia -hankkeelle, jossa IOM tuki kuntia kotoutumisen edistämisessä yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toteutettiin Keski-Uudenmaan kunnissa.

Edellisellä hankekaudella kuntien työntekijöiden ammatillista osaamista vahvistettiin kehittämällä kuntien kokonaisvaltaista kotoutumista tukeva koulutusmalli. Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia järjestettiin neljässä kunnassa. Opetusmateriaaliksi julkaistiin infograafi Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan. Infograafia voi hyödyntää myös itsenäisesti kuntien asiakastyön suunnittelussa, kehittämisessä sekä koulutuksissa eri toimialoilla.

Hankkeessa tarjottiin kiintiöpakolaisille ja heihin rinnastettaville oleskeluluvan saaneille ihmisille yhteiskuntaorientaatio-kursseja, jotka tarjoavat välttämätöntä perustietoa Suomesta osallistujien omalla kielellä. Yhteiskuntaorientaatio-kurssit alkoivat syksyllä 2019.

Suomen Pakolaisapu on kouluttanut 27 yhteiskuntaorientaation kouluttajaa. He voivat vetää yhteiskuntaorientaatio-kursseja 15 kielellä: amharaksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, igboksi, kinyarwandaksi, kurdiksi, nubaksi, persiaksi/farsiksi, ranskaksi, somaliksi, swahiliksi, tigrinjaksi ja venäjäksi. Kunnat ja oppilaitokset voivat palkata koulutuksen saaneita yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajia.

Lisäksi yhteiskuntaorientaation suomenkielinen oppikirja on käännetty arabiaksi, dariksi, englanniksi, ranskaksi, ruotsiksi ja somaliksi.

Onnistunut kotoutuminen edellyttää tukea kaikille osapuolille

Onnistunut kotoutuminen toteutuu vuorovaikutuksessa vastaanottavan yhteisön ja pakolaisen välillä ja edellyttää tukea kaikille osapuolille.

Kuntien työntekijöille suunnattu koulutusmalli suunniteltiin kuntien asiantuntijoita kuullen, paikallisten tarpeiden mukaan ja yhteistyössä kotoutumisen kokemuksellisen asiantuntijan kanssa. Suunnittelua varten haastateltiin muun muassa kiintiöpakolaisia ja maahanmuuttokoordinaattoreita Keski-Uudenmaan kunnista. Lisäksi kuntien päättäjien näkemyksiä kartoitettiin sähköisen kyselyn avulla.

Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksesta saatiin osallistujilta hyvää palautetta. Palautteesta kootun raportin voit lukea tästä.

Navigaattori-hankkeessa on julkaistu kuntien ja peruspalveluiden ammattilaisille sekä viranomaisille suomeksi ja ruotsiksi opas Oma kieli kotoutumisen tukena – opas ammattilaisille, jonka voi vapaasti ladata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä: IOM julkaisut.

Oppaassa esitellään kaksi mallia hyödyntää kotoutujien kielitaitoa heti kotoutumisen alussa (kulttuuriorientaatio ennen Suomeen saapumista ja yhteiskuntaorientaatio Suomeen saavuttua). Lisäksi siinä käsitellään työskentelyä asioimistulkin kanssa ja esitellään ammattilaisen kielen merkitystä kotoutumiselle sekä kielitietoista työotetta. Oppaassa tarjotaan myös kunnille tapoja tukea kotoutumista kielitietoisesti.

Yhteiskuntaorientaatio omalla kielellä tukee kotoutumista uuteen kotikuntaan

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt yhteiskuntaorientaation konseptin, joka kattaa kokonaisvaltaisen ja omakielisen kurssin ja Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Lisäksi Pakolaisapu on kehittänyt kurssin yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajille korkean ja yhteneväisen laadun takaamiseksi. Yhteiskuntaorientaatio-kursseista on julkaistu arviointiraportti, johon voit tutustua Yhteiskuntaorientaatio-verkkosivustolla.

70-tuntisessa yhteiskuntaorientaatiossa tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan historiaan ja instituutioihin, arvoihin ja kulttuureihin. Kurssi tarjoaa vastasaapuneille Suomessa tarvittavia kansalaistaitoja, jotka lisäävät valmiuksia kotoutua uuteen kotikuntaan ja tukee uuden kielen oppimisen edellytyksiä.

Suomen Pakolaisavun kouluttamat yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajat ovat kuntien ja oppilaitosten palkattavissa. Yhteiskuntaorientaatiota kehitetään hankkeessa yhteistyökuntien kanssa.

Navigaattori-hanke jatkuu kesäkuuhun 2022 asti

Nykyisellä hankekaudella Pakolaisen matka kuntaan -koulutukset jatkuvat Covid-pandemian vuoksi etänä. Niihin on osallistunut jo yli 500 ammattilaista 43 eri kunnasta. Koulutus on perustason koulutus ja suunnattu moniammatillisesti läpi kuntakentän työntekijöille eri sektoreilla, järjestötoimijoille ja vapaaehtoisille. Koulutukset järjestetään yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Niiden yhtenä tavoitteena on lisätä peruspalveluiden työntekijöiden ymmärrystä oman ammatillisen roolin tärkeydestä ja merkityksestä kotoutumiselle. Koulutus myös havainnollistaa kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotoutumisen alkuvaihetta kunnissa. Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksia järjestetään myös viranomaisille julkishallinnossa. Koulutuksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Minna Savolaiseen (msavolainen [at] iom.int).

Suomen Pakolaisapu jatkaa uusien yhteiskuntaorientaation kouluttajien kouluttamista ja myös yhteiskuntaorientaatio-kurssit jatkuvat kumppanikuntien kanssa. Kaikkiin kysymyksiin yhteiskuntaorientaatiosta vastaa suunnittelija Katja Korhonen (katja.korhonen [at] pakolaisapu.fi).
 
Kaikista Navigaattori 2.0 -hankkeen toiminnoista, ajankohtaisista asioista ja materiaaleista tiedotetaan uutiskirjeellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Uutiskirjeen voit tilata tästä: http://eepurl.com/hGMcvL.

Läs mer om vår verksamhet, aktuella händelser och ta del av material från projektet Navigator 2.0 genom vårt nyhetsbrev (tillgängligt på engelska, svenska och finska). Välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet via länken http://eepurl.com/hGMcvL.

Hankkeen rahoittaja

Navigaattori-hankkeiden rahoittaja on Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoa