Navigaattori-hanke

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia on kolmevuotinen hanke (2018-2021), jossa IOM tukee kuntia kotoutumisen edistämisessä yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toteutetaan Keski-Uudenmaan kunnissa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ensisijaisesti kuntien työntekijöiden ja päättäjien ammatillista osaamista. Hankkeessa on kehitetty koulutusmalli, joka on suunniteltu kuntien tarpeet huomioiden. Lisäksi tavoitteena on lisätä dialogia ja yhteistyötä yli palvelusektori- ja kuntarajojen.

Lisäksi hankkeessa tarjotaan kiintiöpakolaisille ja heihin rinnastettaville oleskeluluvan saaneille ihmisille yhteiskuntaorientaatiokursseja, jotka antavat perustietoa Suomesta osallistujien omalla kielellä. Yhteiskuntaorientaatiokurssit alkoivat syksyllä 2019.

Hankkeessa on koulutettu jo 21 yhteiskuntaorientaation kouluttajaa, jotka voivat vetää yhteiskuntaorientaatiota 12 eri kielellä: amharaksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, kinyarwandaksi, kurdiksi, persiaksi/farsiksi, ranskaksi, somaliksi, swahiliksi, tigrinjaksi ja venäjäksi. Kouluttajan suomenkielinen oppimateriaali on käännetty arabiaksidariksienglanniksi, ranskaksiruotsiksi ja somaliksi.

Navigaattori-hankkeessa on myös julkaistu infograafi kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen. Infograafi antaa selkeän yleiskuvan kiintiöpakolaisen vaiheista ja polusta uuteen kotikuntaan. Sitä voi hyödyntää kuntien asiakastyön suunnittelussa, kehittämisessä ja koulutuksissa eri toimialoilla ja moniammatillisesti.

Onnistunut kotoutuminen edellyttää tukea kaikille osapuolille

Onnistunut kotoutuminen toteutuu vuorovaikutuksessa vastaanottavan yhteisön ja pakolaisen välillä ja edellyttää tukea kaikille osapuolille. Hankkeen toteutusta ohjaa osallistavuus. Kuntien työntekijöille suunnattu koulutusmalli suunnitellaan kuntien tarpeiden mukaan ja yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Suunnittelua varten on haastateltu muun muassa kiintiöpakolaisia ja maahanmuuttokoordinaattoreita Keski-Uudenmaan kuntien alueella kunnista, ja kuntien päättäjien näkemyksiä on kartoitettu sähköisen kyselyn avulla.

Navigaattori-hankkeessa on julkaistu kuntien ja peruspalveluiden ammattilaisille sekä viranomaisille suomeksi ja ruotsiksi opas Oma kieli kotoutumisen tukena, jonka voi ladata täältä: IOM julkaisut.

Yhteiskuntaorientaatio omalla kielellä parantaa pakolaisten valmiuksia kotoutua uuteen kotikuntaan

Pakolaisapu on kehittänyt yhteistyöverkostonsa kanssa laajan, omakielisen yhteiskuntaorientaation kurssin ja yhteiskuntaorientaation oppikirjan. 70-tuntisella kurssilla tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja tarjotaan uusille tulijoille Suomessa tarvittavia kansalaistaitoja, jotka lisäävät valmiuksia kotoutua uuteen kotikuntaan.

Pakolaisavun kouluttamat yhteiskuntaorientaatioiden kouluttajat ovat jatkossa kuntien ja oppilaitosten hyödynnettävissä ja yhteiskuntaorientaatiota kehitetään koko hankkeen ajan yhteistyökuntien kanssa.

Navigaattori-hanke jatkuu kesäkuuhun 2022 asti

Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan -koulutukset kuntatyöntekijöille jatkuvat etänä. Koulutuksista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Minna Savolaiseen (msavolainen@iom.int).

Pakolaisapu jatkaa uusien yhteiskuntaorientaation kouluttajien kouluttamista ja yhteiskuntaorientaatiokurssit jatkuvat. Kysymyksiin yhteiskuntaorientaatiosta vastaa Pakolaisavun Katja Korhonen (katja.korhonen [at] pakolaisapu.fi).

Hankkeen mahdollistajat

Navigaattori-hanke rahoitetaan Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

Lisätietoa