MIDA

IOM käynnisti Migration for Development in Africa (MIDA) -ohjelman vuonna 2001. Taustalla olivat kokemukset Return of Qualified African Nationals (RQAN) -ohjelmasta 1970-luvulla. MIDA:n tarkoituksena on löytää ja valita sopivia diasporaan, eli maasta lähteneiden ja länteen asettuneiden keskuudesta kuuluvia ammattilaisia ja rahoittaa heidän paluunsa lyhytaikaisiin työtehtäviin. Valinta tehdään yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. MIDA-hankkeen tavoitteena on myös helpottaa diaspora-asiantuntijoiden asettumista sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa elämässä.

MIDA-ohjelmien päätavoite on vahvistaa Afrikan hallitusten rakenteellista toimintakykyä hallita ja saavuttaa kehitystavoitteitaan, viemällä ammattitaitoa, taloudellisia resursseja sekä muita diasporan resursseja hyödynnettäväksi kehityssuunnitelmissa. Afrikan Unioni on hyväksynyt tämän lähestymistavan, ja tähän päivään mennessä sitä on toteutettu yli 30 Afrikan maassa.

MIDA FINNSOM

IOM:n Suomen toimisto on koordinoinut vuodesta 2008 useita Suomen ulkoministeriön rahoittamia MIDA-projekteja.

MIDA FINNSOM Health -projekteissa (2008–2021) rekrytoidaan somalidiasporaan kuuluvia terveysalan ammattilaisia ja tukihenkilökuntaa – pääosin Suomessa asuvia – parantamaan Somalimaan ja Puntmaan julkista terveydenhuoltoa.

MIDA FINNSOM Health and Education -projekti keskittyy parantamaan Etelä- ja Keski-Somalian terveys- ja koulusektorien instituutioiden ja ammattilaisten kykyä tarjota väestölle laadukasta terveydenhoitoa ja koulutusta.

MIDA FINNSOM Health Pohjois-Somalia

Projektin yleistavoite on parantaa puntmaalaisten ja somalimaalaisten terveydentilaa vahvistamalla terveydenhuollon instituutioita hallituksen tavoitteiden mukaisesti.

MIDA FINNSOM Health -projekteissaon pyritty parantamaan terveydenhuoltojärjestelmää ja vahvistamaan paikallisen terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvien kapasiteettia. Suuri määrä projektiin osallistuneista ammattilaisista on Suomen somalidiasporasta. Suomen ulkoministeriö on rahoittanut hankkeita vuodesta 2008 alkaen.

Lääketieteen ammattitaidon ja tietämyksen viemisen lisäksi MIDA FINNSOM Health -projekti edistää myös paikallisen terveydenhuollon henkilökunnan johtajuus-, suunnittelu- ja ohjauskyvyn rakentamista. Projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota äitien ja lasten terveyteen. Viimeisin projektivaihe päättyi tammikuussa 2021. MIDA FINNSOM Health projektin viimeisimmässä vaiheessa edistettiin Somalimaan terveyssektorin alueellista kehitystä.

Projektissa on tehty yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. THL on mm. tarjonnut teknistä tukea Somalimaan terveysministeriölle kansallisissa koronaviruksen vastaisissa toimissa. Katso videot aiheesta tästä ja tästä.

MIDA FINNSOM Health and Education Etelä- ja Keski-Somalia

Projektin yleistavoitteena on edistää Etelä- ja Keski-Somalian vakauttamista lisäämällä peruspalveluiden (terveydenhuolto ja koulutus) saatavuutta ja luomalla työllistymismahdollisuuksia nuorille. Saavuttaakseen tämän tavoitteen IOM järjestää 53 työkomennusta diaspora-asiantuntijoille, joista puolet on terveyssektorilla ja puolet koulutussektorilla. Projektin tarkoituksena on parantaa paikallisen terveys- ja koulutussektorin instituutioiden ja paikallisten terveys- ja opetusalan ammattilaisten kykyä tarjota laadukasta terveydenhuoltoa ja koulutuspalveluita Etelä- ja Keski-Somalian väestölle. Hanketta rahoittaa Ulkoministeriö.

IOM rekrytoi diaspora-asiantuntijoiden lisäksi 53 somalinuorta voimaannuttaakseen ja osallistaakseen seuraavan sukupolven Somalian jälleenrakennusponnisteluihin ja varmistaakseen aidon kansallisen omistajuuden ja kestävyyden. Somalinuoret työskentelevät harjoittelijoina diaspora-asiantuntijoiden ohjauksessa terveys- ja koulutusalan instituutioissa.

Tämän projektin diaspora-ammattilaiset työskentelevät Mogadishussa, Baidoassa, Garowessa ja Kismayossa. Projekti jatkuu vuoden 2022 helmikuulle saakka.

Projektissa on tehty yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. HY:n kasvatustieteellisen tiedekunnan asiantuntijat ovat tukeneet opettajankoulutusohjelman kehittämistä Somali National Universityssä, maan suurimmassa julkisessa yliopistossa.

MIDA FINNSOM Drought Outreach -hanke

MIDA FINNSOM Drought Outreach -hanke käynnistettiin osana MIDA FINNSOM Health -projektia auttamaan Somalimaan terveysministeriötä selviämään vakavasta kuivuudesta vuoden 2017 alussa.

Projektin kenttätiimit, joihin kuuluu sekä paikallisia että diasporaan kuuluvia terveysalan ammattilaisia, on sijoitettu aluesairaaloihin. Tiimien jäsenet auttavat sekä paikallisia asukkaita että myös maansisäisiä pakolaisia ympäröivissä kylissä. Tiimit tekevät terveystarkastuksia ja antavat henkeä pelastavaa hoitoa. Vakavimmat tapaukset lähetetään sairaalahoitoon. Kuivuushankkeen tiimi toimii Wajalessa Awdalin alueella.

Lisätietoa