Kulttuuriorientaatio kiintiöpakolaisille

IOM järjestää kulttuuriorientaatiokoulutuksia kiintiöpakolaisille, jotka on valittu uudelleensijoitettavaksi kolmanteen maahan. Viimeisen 25 vuoden aikana IOM on järjestänyt kulttuuriorientaatiota yli 500 000 kiintiöpakolaiselle yli 70 maassa ympäri maailmaa. Koulutukset räätälöidään aina kullekin kohderyhmälle soveltuviksi.

IOM:n Suomen-toimisto järjestää 3–4 päivän kulttuuriorientaatiokoulutuksia Suomeen valituille kiintiöpakolaisille. Vuodesta 2001 lähtien IOM:n Suomen-toimisto on järjestänyt kulttuuriorientaatiota yli 4000 pakolaiselle.

Tällä hetkellä IOM:n Suomen-toimisto järjestää kulttuuriorientaatioita yhdessä Diakonia ammattikorkeakoulun ja paikallisten IOM:n toimistojen kanssa Maahanmuuttoviraston hallinnoimassa hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

IOM:n Suomen-toimisto järjestää lisäksi kulttuuriorientaatioita Islantiin valituille kiintiöpakolaisille.

Tavoitteet

Kulttuuriorientaatio lisää kiintiöpakolaisten ymmärrystä muutosta Suomeen ja antaa valmiuksia kotoutumisen ensivaiheisiin. Tavoitteena on motivoida osallistujia jatkuvaan oppimiseen ja innostaa heitä tutustumaan Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomen kieleen. Koulutus antaa faktapohjaista tietoa Suomesta ja tukee pakolaisia realistisen käsityksen saamiseksi uudesta kotimaasta. Lisäksi se auttaa asennoitumaan tulevaan muuttoon ja kotoutumisprosessiin, joka alkaa jo muuttovaiheessa.

Kulttuuriorientaation sisällöt on suunniteltu yhdessä Migrin ja hanketoteuttajien kanssa. Koulutuksissa käydään läpi Suomen koulutusjärjestelmää, työllistymistä, sosiaalipalveluita, asumista, terveyttä, kotoutumisprosessin vaiheita ja muuttomatkaa. Lisäksi osallistujat saavat suomen kielen opetusta. Orientaation aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua tulevasta muutoksesta sekä siihen liittyvistä toiveista, peloista ja odotuksista.

IOM on todennut, että kiintiöpakolaisille lähtömaassa annettava kulttuuriorientaatio on olennainen osa menestyksekästä uudelleensijoittamista. Kotoutuminen ja ymmärryksen lisääntyminen uudesta kotimaasta jatkuvat kunnissa, joihin kiintiöpakolaiset asettuvat asumaan.

Lähestymistapa

Kulttuuriorientaation opetusmenetelmät ovat vuorovaikutteisia ja oppijakeskeisiä. Tavoitteena on osallistujien aktiivinen osallistaminen ja opetuksessa käytetään paljon havinnollistamista ja kokemuksellisuutta. Opetusmenetelmiin sisältyy mm. roolipelejä, videoita, pienryhmätyöskentelyä ja osallistavia harjoituksia.

Naisille, miehille ja nuorille on omat keskusteluryhmät. Alle 12-vuotiaille lapsille järjestetään omaa lasten kulttuuriorientaatiota, jossa he pääsevät ikätasonsa mukaan tutustumaan Suomeen ja suomen kieleen.

Moving to Finland -sivusto

Moving to Finland -sivusto on laadittu kulttuuriorientaatiokoulutusten tueksi. Se antaa kiintiöpakolaisille omalla äidinkielellä tietoa Suomeen muuttamisesta, erilaisista palveluista, koulutuksesta, työllistymisestä ja kulttuurista. Sivustolla on tietoa saatavilla yhdeksällä eri kielellä.

Hanke saa tukea Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

Lisätietoa:

Esite kulttuuri- ja yhteiskuntaorientaatiosta

Esite kulttuuriorientaatiosta kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille

Leaflet on Pre-Departure Orientation by IOM Finland

Kulturorientering för Kvotflyktingar