IOM ja agenda 2030

Siirtolaisuus ja kehitys ovat läheisesti yhteenlinkittyneet ja inhimillinen, hyvin hallinnoitu siirtolaisuus on isossa roolissa kestävässä kehityksessä.

Agenda2030:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat jatkoa Vuosituhattavoitteille. Ne ovat laajoja ja kunnianhimoisia. Siirtolaisuus on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty globaalin kehityksen puitteisiin.

IOM:n on ollut syyskuusta 2016 lähtien osa YK-järjestelmää ja toimii YK:n siirtolaisuusjärjestönä.

Lisätietoja Agenda 2030:sta

Suomen Ulkoministeriön Agenda 2030-sivut

YK-liiton sivut kestävän kehityksen tavoitteista

Kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingo:n sivut Agenda 2030:sta

Kestävä kehitys -sivuston tietopaketti Agenda 2030:sta

Ulkopuolisten tahojen sivujen kannanotot ovat heidän omiaan, eikä IOM välttämättä allekirjoita niitä kokonaisuudessaan.