IOM Islannissa

IOM:n Suomen-toimisto on vastuussa IOM:n toiminnasta Islannissa. Tällä hetkellä Islannissa toimii neljä projektia: avustettu vapaaehtoinen paluu ja paluutuki, pakolaisten uudelleensijoittaminen, perheenyhdistäminen sekä ennen lähtöä toteutettava kulttuuriorientaatio kiintiöpakolaisille.

Avustettu vapaaehtoinen paluu

Avustetun vapaaehtoisen paluun projekti käynnistyi Islannissa vuonna 2016. Avustettu vapaaehtoinen paluu tarjoaa apua siirtolaisille, jotka eivät pysty tai halua jäädä Islantiin, vaan haluavat palata vapaaehtoisesti lähtömaahansa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Islannin maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Ennen paluuta IOM antaa paluuneuvontaa ja avustaa matkaan liittyvien asiakirjojen hankinnassa. IOM järjestää palaajan matkan Islannista henkilön lopulliseen määränpäähän asti ja avustaa matkan aikana kauttakulkumaissa. Jos palaajalla on erityistarpeita, IOM hoitaa myös matkan aikana tarvittavat erityisjärjestelyt, kuten palaajan apuna toimivat saattajat.

Palaajat saavat Reykjavikin lentokentällä rahallisen avustuksen ja osa palaajista saa myös uudelleenkotoutumistukea paluun jälkeen. Uudelleenkotoutumistuen maksu toteutetaan yhteistyössä paikallisten IOM:n toimistojen kanssa.

Uudelleensijoittaminen ja perheenyhdistäminen

IOM:n Suomen-toimisto järjestää matkat Islantiin uudelleensijoitettaville pakolaisille. IOM pystyy tarvittaessa järjestämään vaateapua tai saattajan matkalle. Ennen lähtöä IOM suorittaa matkustuskuntoa arvioivan terveystarkastuksen. IOM hoitaa matkajärjestelyt myös henkilöille, jotka muuttavat Islantiin perheenyhdistämisen kautta.

Uudelleensijoittaminen ja perheenyhdistäminen toteutetaan yhteistyössä Islannin hyvinvointiministeriön kanssa.

Ennen lähtöä tapahtuva kulttuuriorientaatio (PDO)

IOM tarjoaa ennen lähtöä tapahtuvia kulttuuriorientaatiokursseja kiintiöpakolaisille maailmanlaajuisesti. IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa ennen lähtöä tapahtuvan kulttuuriorientaation Islantiin tuleville kiintiöpakolaisille Islannin sitä pyytäessä.