Historia

IOM syntyi 1951 Länsi-Euroopassa vastauksena toisen maailmansodan jälkeen vallinneeseen sekasortoiseen pakolaistilanteeseen. Alussa järjestö tunnettiin Euroopan hallitusten välisenä siirtolaiskomiteana (Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, PICMME),

IOM:n tehtävänä oli alunperin auttaa eurooppalaisia hallituksia löytämään uudelleenasuttamismaat arviolta 11 miljoonalle sodan kodeistaan karkottamalle ihmiselle. IOM järjesti 1950-luvulla kuljetuksen lähes miljoonalle siirtolaiselle.

Toisiaan seuranneet nimenmuutokset Hallitustenväliseksi eurooppalaiseksi siirtolaisuuskomiteaksi (ICEM) 1952, Hallitustenväliseksi siirtolaisuuskomiteaksi (ICM) 1980 ja Kansainväliseksi siirtolaisuusjärjestöksi (IOM) 1989 heijastavat järjestön muutosta puolen vuosisadan kuluessa logistiikkajärjestöstä siirtolaisuusjärjestöksi.

Ihmisen aiheuttamat kriisit ja luonnonkatastrofit ovat muovanneet myös IOM:n historiaa: Unkari 1956, Tsekkoslovakia 1968, Chile 1973, Vietnamin venepakolaiset 1975, Kuwait 1990, Kosovo ja Itä-Timor 1999, Aasian tsunami ja Pakistanin maanjäristys 2004/2005. Samalla järjestön avainsanoma siitä, että inhimillinen ja hyvin hallinnoitu siirtolaisuus hyödyttää sekä siirtolaisia että yhteiskuntia, on saavuttanut kansainvälisesti yhä laajemman hyväksynnän.

IOM on laajentanut toimialaansa alkuperäisestä operatiivisen logistiikan tehtävästään ja kehittynyt johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi, joka yhteistyössä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa edistää ymmärrystä siirtolaisuuskysymyksistä, kannustaa yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä siirtolaisuuden kautta ja puolustaa siirtolaisten ihmisarvoa ja hyvinvointia.

Laajentaessaan toimialaansa IOM on kasvanut nopeasti suhteellisen pienestä järjestöstä toimijaksi, jolla on arviolta yli 1,87 miljardin dollarin vuotuinen toimintabudjetti ja noin 13 800 työntekijää yli 150 maassa. Tällä hetkellä IOM:llä on 173 jäsenvaltiota ja kahdeksan tarkkailijajäsenvaltiota.

65 toimintavuoden jälkeen, vuonna 2016, IOM liittyi virallisesti Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmään. IOM on vuonna 2019 perustetun YK:n muuttoliikeverkoston koordinaattori ja sihteeristö. YK:n siirtolaisuusjärjestönä IOM:stä on tullut keskeinen osapuoli ja tiedonlähde 2000-luvulla maailmanlaajuisesti käydyssä kiivaassa keskustelussa siirtolaisuuden yhteiskunnallisista, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista.