Hankinnat

IOM:n Suomen-toimisto tilaa säännöllisesti tavaroita, urakoita ja palveluita suomalaisilta ja kansainvälisiltä tavarantoimittajilta, urakoitsijoilta ja palveluntarjoajilta. Liiketoiminnassa IOM:lle on tärkeää rehellisyys, lahjomattomuus ja oikeudenmukaisuus. IOM odottaa samaa liikekumppaneiltaan.

Seuraavat kriteerit ohjaavat IOM:n yleisiä hankintaperiaatteita:

  • Tavaroiden, töiden ja palveluiden laatu
  • Tehokkuus ja taloudellisuus
  • Tasavertainen ja avoin kilpailu
  • Prosessin läpinäkyvyys ja riittävä dokumentaatio
  • Korkeimmat eettiset standardit kaikissa hankintatoiminnoissa

Tarjoukset arvioidaan suhteessa teknisten vaatimusten täyttymiseen, toimitusaikaan, hintaan, maksuehtoihin ja kaupan jälkeisiin palveluihin. Sopimus myönnetään sille tarjouksen tekijälle, jonka tarjous on edullisin ja antaa parhaimman vastineen rahalle suhteessa määriteltyihin teknisiin vaatimuksiin. Lisäksi kaikkien IOM:n liikekumppanien tulee noudattaa IOM:n menettelyohjeita tavaran- ja palveluntoimittajille, jotka määrittelevät IOM:n tiukat linjaukset liittyen eturistiriitoihin, petoksiin, korruptioon ja lapsityövoiman käyttöön.

Lisätietoja IOM:n maailmanlaajuisista hankintatoiminnoista löydät täältä.